NYTT: Danse- og bevegelsesterapi videreutdanning

Høgskolen i SørøstNorge, campus Drammen tilbyr nå videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi 30 studiepoeng på Masternivå, med oppstart 1. februar 2018.Utdanningen er modulbasert og går over 5 helger, 3 på våren og 2 på høsten. – […]

Les mer

VIDEREUTDANNINGEN MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING

Behovet for å ta i bruk miljøtiltak med musikk som del av behandlingen i eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern, har vært økende. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere får mulighet til å bruke […]

Les mer

VIDEREUTDANNINGEN KULTUR OG HELSE

Studiet Kultur og helse tar sikte på å gi deg kunnskap om kunst og kultur som kilde til opplevelser og hvordan kulturelle virkemidler systematisk kan benyttes i helse og omsorgsfaglige rammer. I dette studiet vil […]

Les mer

OPPLÆRINGSPROGRAMMET MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord universitet gjennomfører opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling på oppdrag fra Helsedirektoratet. De samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors sykehjem. Musikkbasert miljøbehandling er […]

Les mer

Aktiv omsorg

Gjennom kunnskap om aktiv omsorg skal studentene få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk […]

Les mer

Musikkterapi

I løpet av studiet arbeider studentene med både musikalsk kompetanse, mellommenneskelig sensitivitet og evne til teoretisk refleksjon.

Les mer

Musikk og helse

Studiet gir en innføring i musikk som helse- og trivselsfremmende virkemiddel i arbeid med ulike målgrupper.

Les mer

Musikk og helse

Studiet gir grunnleggede kompetanse for arbeid med musikk i mellommenneskelig sammenheng.

Les mer