Fornøyde deltakere etter kurs i Musikkbasert miljøbehandling

Av Alexandra Dahlen | 28. april 2023

Den 19. april hadde de 22 kursdeltakerne fra Lillehammer kommune og Øyer kommune sin siste samling i Musikkbasert miljøbehandling. 

I løpet av kurset har deltakerne lært metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk, sang og bevegelse i daglig omsorg av eldre og personer med demens.

– Flere av deltakerne brukte sang og dans på jobb fra før, men i løpet av dette kurset har de lært å bruke det systematisk og ikke minst hvordan de kan utnytte metodene enda bedre, forteller Marit Stranden, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Ved å jobbe mer systematisk vil deltakerne ta i bruk observasjon, kartlegging og utforming av individualiserte tiltak, kartlegging av musikksmak, og samtaler med pasienter og pårørende for at musikken skal kunne gi størst mulig effekt.

– Musikkbasert miljøbehandling har lagt grunnlaget for arbeidet vårt, og blitt et viktig bidrag i verktøykassa vår, forteller Hanne Mette Aarnes fra Lillehammer rehabiliteringssenter.

Erfaringsdeling

Gjennom å presentere hvordan de forskjellige gruppene har jobbet med MMB siden sist samling blir det god erfaringsdeling på tvers av arbeidssted. Hvilke tiltak fungerer på andre avdelinger? Hvordan dokumenteres bruk av MMB? Hvordan kan man inspirere gode kolleger? Hvilke hindringer har andre møtt på veien og hvordan har de løst det?

– Det har vært utrolig artig å få følge kursdeltakerne på dette kurset. Presentasjonene viser at de har gått inn i metoden, sett og forstått at MMB fungerer. Utsagn som «vi jobber smartere», «vi utgjør en forskjell» og «vi har det så gøy på jobb» sitter igjen hos meg, og viser at MMB ikke bare hjelper pasientene deres, men også dem selv, sier fagveileder Charlotte Stav.

– Jeg er rett og slett stolt over hva de har fått til. Dette er erfaringsdeling på sitt beste!

Jobber smartere

Deltagerne vet nå hvordan de kan bruke musikkbasert miljøbehandling systematisk for å skape en meningsfylt hverdag for sine pasienter, hvordan de kan bruke musikk til å dempe uro, motivere og skape fysisk aktivitet. Deltakerne har også kjent hvordan MMB bidrar til å lette arbeidet, bidrar til bedre arbeidsmiljø og økt arbeidsglede, noe evalueringene etter kurset viser:

– Vi jobber mye smartere nå. Nå er jeg ikke trøtt når jeg kommer hjem etter vakta.

– Før måtte vi være tre ansatte og 45 min for å stelle N.N, nå går det bra med en eller to ansatte og 15 min.

– Dette engasjerer de ansatte. De har noe å glede seg til utover det vanlige på vakta.

– Jeg klarer nå å holde ut på jobb, for jeg ser i større grad etter det positive og gode i hvert enkelt menneske. Jeg fokuser på nytten av det jeg gjør, selv om det er små ting.

– Musikk blitt en mye større del av hverdagen vår, og vi bruker musikken mer systematisk enn før og det er takket være dette kurset. Dette har skapt glede hos både ansatte og pasienter.

– Vi ble så inspirert av Trim og trall opplegget til Dagsenteret på sist samling, så nå har vi tatt i bruk Trim og trall vi også, sier en ansatt ved Lillehammer helsehus.

I vår ressursbank finner du flere verktøy du kan ta i bruk.Last ned øvelser til Trim og Trall her >>

MMB baner vei for flere aktiviteter

I tillegg til å ha tatt i bruk sang og musikk i større grad, har deltakerne også startet opp andre aktiviteter, til stor glede for pasienter, pårørende og ansatte. Ikke alle aktivitetene passer for alle, men at det er viktig at alle får muligheten til å delta på noe som gir dem glede.

I løpet av kurset har jeg lært masse om mennesket, hvordan vi responderer på musikk og hvordan musikk kan bidra til å skape en meningsfylt hverdag for pasientene våre. Men jeg har også blitt inspirert til å innføre nye, morsomme aktiviteter på avdelingen som alle får glede av, sier en av deltakerne.

– Nøkkelen er å se og kjenne igjen mennesket, og kunne tilpasse for den enkelte. Individuell tilpasning er essensielt, og små tiltak kan ha stor virkning, sier Audun Myskja

Fra hver gruppe kommer det gode eksempler på aktiviteter de har startet opp på arbeidsplassene sine:

  • Såtraller: Pasientene får være med å så frø, vanne og stelle blomster.
  • Kinosal på avdelingen: Setter opp en filmvisning på et egnet rom og serverer popcorn.
  • Egen velværedag: Her får pasientene mulighet til å klippe seg, stelt negler og sminket seg, samtidig som favorittmusikken spilles i bakgrunnen.
  • Lek for aktivisering: Leker med plastballer, bowlingsett, erteposer eller ballonger.
  • Dans og bevegelse
  • Avslappingsrom: Her kan pasienter som har behov for å skjermes eller behov for å være alene slappe av i gode stoler og lytte til sin favorittmusikk.
  • Ønskekonsert: Pasientene får velge sanger og dette går på rundgang.

En av gruppene på kurset har samlet alle aktivitetene i en aktivitetsansvarligbok, slik at ukens aktivitetsansvarlige kan hente inspirasjon. I denne boken finner de forslag til ulike aktiviteter og estimert tid.

Veien videre

Deltakerne har nå godkjent 45 timer for helse- og ledelsesfag inn i klinisk fagstige, og metoden er allerede i bruk på arbeidsplassen. Vi håper deltakerne holder kontakten med hverandre og fortsetter den gode erfaringsdelingen. De har også mulighet til å dele erfaringer, stille spørsmål, diskutere og bli kjent med andre på facebookgruppen «Erfaringsdeling Musikkbasert miljøbehandling». Denne gruppen er åpen for alle som er interessert i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse. Vi arrangerer også et åpent erfaringsdelingsseminar i mai.

Les mer om Erfaringsseminaret i Musikkbasert miljøbehandling >>

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)