Økt interesse for kunst, kultur og musikk i helse og omsorg 

Av Alexandra Dahlen | 29. november 2023

Videreutdanningene i «Kunst og kultur i helse og omsorg» og «Musikkbasert miljøbehandling» har denne høsten hatt en fin økning i søkere etter tre år med lave søkertall.

Tre damer står ved siden av hverandre og smiler. Damen i midten kaster en blå ertepose mot en annen person som vi kun ser bakhodet på.
Under den første samlingen lærte studentene bl.a. ulike metoder for å skape trygget i en gruppe med personer som ikke kjenner hverandre fra før.

 

Denne høsten ble til sammen 52 personer tilbudt plass på videreutdanningene. Etter tre studiesamlinger er det 24 som nå er klare for eksamen.

Vegar Rangul foreleser
Vegar Rangul er en av mange som foreleser for studentene ved videreutdanningene i “Musikkbasert miljøbehandling” og “Kunst og kultur i helse og omsorg”. Foto: Thomas Jergel

– Videreutdanningene våre rekrutterer folk som de siste årene har stått i krevende arbeidssituasjoner under pandemien, noe som har gjort kompetanseheving vanskelig. Nå kan det se ut til at trenden er på vei til å snu, sier Vegar Rangul, emneansvarlig for «Kunst og kultur i helse og omsorg» og førsteamanuensis ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Større handlingskompetanse

Studentene jobber som helsearbeidere, sykepleiere, helsefagarbeidere, utøvende kunstnere, musikkpedagoger og en blomsterdekoratør som er opptatt av inkludering gjennom sitt verv i en interesseforening. Gjennom videreutdanningene lærer studentene metoder som kan prege fremtidens helse- og omsorgsarbeid, og de utvikler en handlingskompetanse i hvordan kunst- og kulturuttrykk kan brukes systematisk i en helse- og omsorgsfaglig ramme.

– Studentene lærer at det er et kunnskapsgrunnlag bak bruken av kunst og kultur i helse, og at det kan ha en betydning for folks livskvalitet og helse, sier Rangul.

For det er ikke slik at kunst- og kulturuttrykk blir brukt kun for hygge. For eksempel vektlegger videreutdanningen «Musikkbasert miljøbehandling» kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse kan være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling.

Hennie Skaufel underviser foran i et klasserom.
Hennie Skaufel underviste i personsentrert omsorg og etikk under høstens videreutdanninger.

I tillegg til mange ulike sangøvelser, fikk studentene både prøve å joike sammen med emneansvarlig Grete Daling (førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur), og høre om forskning på joikens betydning for personer med omsorgsbehov fra Soile Hämäläinen (UiT). Personsentrert omsorg og etikk foreleses av universitetslektor Hennie Skaufel fra Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

«Kunst og kultur i helse og omsorg» fikk blant annet høre førsteamanuensis Hilde Guddingsmo sin forskning om anvendt teater som verktøy for personer med utviklingshemming.

Praktiske studier med gode tilbakemeldinger

I november hadde studentene siste samling, og de er nå klare for eksamen. Rangul forteller at tilbakemeldingene fra studentene har vært gode. Det blir en god tverrfaglige erfaringsutveksling når studentene kommer med sine forskjellige erfaringer, og får presentert et utvalg eksempler fra forskjellige kunst- og kulturuttrykk.

– Studentene setter pris på kombinasjonen av teori og praksis, og at de har fått muligheten til å jobbe med ulike metoder og ulike uttrykk.

– Det viktigste er likevel at de opplever at de kan ta i bruk det de har lært når de drar tilbake på jobb.

Begge videreutdanningene har både en skriftlig eksamen, og en praktisk gruppeeksamen som er en god læringsarena med erfaringsdeling. Vi ønsker årets kull lykke til med eksamen og med å ta i bruk kulturbaserte miljøtiltak i arbeidshverdagen.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)