Bruk av improvisasjonsteater i habilitering ved CP

Av Alexandra Dahlen | 8. desember 2023

Resultatene fra en ny artikkel viser at bruk av improvisasjonsteater kan gi menneskelig blomstring blant barn og unge med cerebral parese.

Portrettbilde av Jeanette Bresson Ladegaard Knox. Foto: Københavns universitet.
Førsteamanuensis Jeanette Bresson Ladegaard Knox.

Artikkelen er publisert i Nordic Journal of Arts, Culture and Health og er skrevet av Jeanette Bresson Ladegaard Knox, førsteamanuensis ved Københavns Universitet.

Knox har undersøkt hvordan en kombinasjon av improvisasjonsteater og konseptet menneskelig oppblomstring kan bidra til å utforske styrker og ferdigheter hos barn og unge voksne med CP.

Dette har hun gjort ved å se nærmere på pilotprosjektet Face2face (F2F), et prosjekt som ønsker å finne ut hvordan drama og improvisasjonsteater kan være til nytte for individer med CP når de leses innenfor konteksten av menneskelig blomstring.

Resultatene viser at drama og musikk i form av improvisasjon kan føre til større mot til å uttrykke seg og en følelse av tilhørighet til et fellesskap.

“Bruken av improvisasjon låste gradvis opp deltakernes fantasi, og utvidet følelsen av hva som var mulig for dem”, skriver Knox i artikkelen.

Funnene tyder også på at improvisasjon kan gi familie og publikum en større forståelse for livet med CP.

Knox påpeker at F2F var et pilotprosjekt med et begrenset antall deltakere og at det derfor er behov for mer forskning.

“Men hvis improvisert drama, slik det ble utøvd i F2F, åpner en vei til menneskelig blomstring, må vi kanskje revurdere strukturen og innholdet i habiliteringen ved CP og ta i bruk en annen tankegang”, påpeker Knox.

Les artikkelen: “Impromptu Drama: Human Flourishing among Children and Young Adults with Cerebral Palsy” >>

Om Nordic Journal of Arts, Culture and Health

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Kulturforvältningen, Region Stockholm, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Primärvården Skåne (Sverige), Aalborg universitet (Danmark), Turku University of Applied Science og The University of the Arts Helsink (Finland).

Ansvarlige redaktører er professor Wenche Torrissen og phd. Anita Jensen.

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid.

Artiklene utgis på dansk, engelsk, norsk og svensk. Tidsskriftet kan leses gratis på Idunn.no.

Se tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Cultur and Health >> 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)