Når kunst gir hverdagen ny mening

Hvordan kan et kunstverk møte mennesker med demens?

Les mer »