Fagdag i musikkbasert miljøbehandling for sykepleiestudenter

Av Alexandra Dahlen | 29. januar 2024

Visste du at vi tilbyr fagdag i musikkbasert miljøbehandling (MMB) for bachelorutdanning i sykepleie ved høyere utdanningsinstitusjoner i hele landet? 

Under en fagdag vil studentene lære nye øvelser de kan ta i bruk i arbeidshverdagen. Her viser universitetslektor Helene Waage frem øvelser fra “Trim og trall”.

Fagdagen består av 4 timer med undervisning og vil gi studentene en innføring i miljøbehandling med enkle musikkbaserte miljøtiltak for målgruppene eldre, personer med demensdiagnose og personer med nedsatt kognitiv funksjon.

– Her vil studentene lære hvordan sang, musikk og bevegelse kan gi en bedre hverdag for både pasienter og ansatte. De vil også få en innføring i enkle musikkbaserte verktøy til bruk i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet, forteller universitetslektor Charlotte Stav.

Sammen med universitetslektor Helene Waage og høgskolelærer Katrine Homdrum, underviser Stav i Opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling.

Hva er musikkbasert miljøbehandling?

Universitetslektor Charlotte Stav holdt digital fagdag for sykepleiestudentene ved Nord universitet i 2023.

Musikkbasert miljøbehandling er et nasjonalt opplæringsprogram for studenter, ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren. Her undervises det i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Opplæringsprogrammet er delt inn i tre deler som kan tas uavhengig av hverandre:

  1. ABC Musikkbasert miljøbehandling
  2. Samlingsbasert kurs
  3. Høyere utdanning

Fagdagen for bachelor sykepleie inngår i MMB Høyere utdanning.

Musikkbasert miljøbehandling er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. Opplæringsprogrammet er forankret i Kompetanseløft 2025, og er skrevet inn i kvalitetsreformen Meld.ST. 15 (2017-2019) «Leve hele livet».

Hva kan musikkbasert miljøbehandling bidra til?

  • Å stimulere hjerne, kropp og sinn
  • Å stryke kommunikasjon og samhandling
  • Å dempe angst, uro og utagering ved stell og daglige aktiviteter
  • Å øke mestring og velvære
  • Å skape meningsfylt aktivitet og innhold i hverdagen
  • Økt trivsel og lavere sykefravær

Interessert i en fagdag?

Fagdag i musikkbasert miljøbehandling er et tilbud til studiesteder som tilbyr bachelorstudiet sykepleie. Fagdagen kan også passe for andre utdanninger som f.eks. vernepleie og ergoterapi. Det er ingen kostnader for skolene knyttet til en slik fagdag.

Kompetansesenteret vil i løpet av januar/februar sende ut invitasjoner til utdanningsinstitusjoner i Norge.

Er din institusjon interessert i en slik fagdag er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post: post@kulturoghelse.no.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)