Nå kan du søke videreutdanning innen kultur og helse

Av Alexandra Dahlen | 8. februar 2024

Har du lyst til å lære mer om hvordan kulturelle virkemidler kan benyttes systematisk i helse- og omsorgsfeltet? 

Forelesning i et klasserom.
Universitetslektor Charlotte Stav er en av flere forelesere som underviser på videreutdanningene.

Nå kan du søke opptak til våre videreutdanninger i «Musikkbasert miljøbehandling» og «Kunst og kultur i helse og omsorg”.

Begge disse videreutdanningene er på 15 studiepoeng. Videreutdanningene er samlingsbaserte og begge har 4 fysiske samlinger på Nord universitet, campus Levanger.

Datoer for samlinger “Musikkbasert miljøbehandling”

  • 1. samling: 2.-4. september
  • 2. samling: 7.-9. oktober
  • 3. samling: 11.-13. november
  • Praktisk eksamen MMB: 3. desember
Datoer for samlinger “Kunst og kultur i helse og omsorg

  • 1. samling: 2.-4. september
  • 2. samling: 7.-9. oktober
  • 3. samling: 11.-13. november
  • Praktisk eksamen: 26. november
  • Hjemmeeksamen: 2.-11. desember

Søknadsfrist for begge videreutdanningene: 15. april 2024.

Musikkbasert miljøbehandling

Har du lyst til å lære metodene som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse kan arbeidsdagen bli lettere og enda mer inspirerende. Videreutdanningen vil gi nyttige verktøy og metoder for deg som jobber innen helse i en krevende tid.

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og du får trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsvariasjoner og demens. Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Søknadsfrist: 15. april 2024.

Les mer og søk opptak her >> 

 

Kunst og kultur i helse og omsorg

Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kulturelle virkemidler systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. Videreutdanningen vil gi et faglig påfyll for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre). Du får eksempler fra hvordan miljøtiltak ved bruk av forskjellige kunstuttrykk som teater, litteratur, billedkunst og dans kan brukes i grupper og som individualisert behandling for målgrupper innen psykisk helsevern, funksjonsvariasjoner og eldre med demens. Du får trening i drama, sang, rytmikk og dans/bevegelse.

Søknadsfrist: 15. april 2024.

Les mer og søk opptak her >> 

 

Les mer om om videreutdanningene våre:

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)