Bruker kultur systematisk for å øke livskvalitet i helsesektoren

Av Marthe Haugdal | 23. november 2022

Som student i Musikkbasert miljøbehandling lærer Grethe Korssletten å bruke kultur for å fremme helse i jobben som sykepleier.

Korssletten er ingen sanger i utgangspunktet. Likevel bruker hun musikk, sang og dans på jobb i kommunehelsetjenesten i Sør-Fron. Denne høsten er hun også student i Musikkbasert miljøbehandling ved NTNU Gjøvik.

–Jeg har ikke sangstemme, men synger med den stemmen jeg har. Jeg nynner og bruker bevegelse sammen med musikken i for eksempel stellesituasjoner på jobb. Det gjør jeg fordi jeg ser at det fungerer, og nå er jeg her for å lære å bruke metodene systematisk, sier Korssletten.

Grethe Korssletten (t.h) bruker bevegelse sammen med musikk i jobben som sykepleier. Her sitter hun sammen med medstudentene Tanja Elina Lund-Lyngmo (f.v) og Magnhild Hustad.

Stimulerer det friske
Sykepleieren fra Sør-Fron skal snart ha eksamen i Musikkbasert miljøbehandling, og nå på siste studiesamling presenterte studentene arbeidskravet for hverandre. I arbeidskravet skulle studentene skissere et helsefremmende kulturtiltak med vekt på sang og musikk i et tenkt prosjekt, og diskutere dette.

Emneansvarlig Kari Bjerke Batt-Rawden ved NTNU, forteller at høstens studenter er en engasjert gruppe mennesker som er sultne på faglig påfyll og utvikling.

–De har ulike bakgrunner, men felles for de alle er at de ønsker å lære å bruke kulturelle virkemidler innen sitt arbeid med blant annet aldersrelaterte sykdommer, demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging, sier Batt-Rawden.

Grethe Korssletten holder en presentasjon om sine erfaringer med Musikkbasert miljøbehandling.
Grethe Korssletten holder en presentasjon om sine erfaringer med Musikkbasert miljøbehandling.

Anbefaler studiet

Studentene har hatt tre samlinger denne høsten, og snart står eksamen for tur. Korsletten er glad for at hun prioriterte tid til studiet og anbefaler andre som ønsker å jobbe systematisk med kulturtiltak i helsesektoren å gjøre det samme.

-Musikkbasert miljøbehandling stimulerer det friske og setter søkelyset på personens iboende ressurser. Det er personsentrert omsorg på sitt beste, og jeg har hatt stor nytte og glede av å lære disse metodene i høst og har selvfølgelig begynt med å sette dette ut i praksis når jeg er på jobb, sier Korssletten.

Verktøy som fungerer
Medstudent og dramapedagog Tanja Elina Lund-Lyngmo fra Alta synes også at hun har fått mye igjen for å være deltidsstudent i høst.

–Min naturlige innfallsvinkel til studiet er sang og musikk og rollespill, da jeg er genuint opptatt av dette. Jeg har brukt kultur og særlig musikk som verktøy på jobb i alle år, og det er deilig å få enda mer teori rundt det jeg vet er så virkningsfullt, sier Lund-Lyngmo.

Tanja Elina Lund-Lyngmo er opptatt av mestring og av å gi mennesker verdighet, og bruker kunnskapen daglig i jobben sin.

Når hun ikke studerer, jobber hun med konserter og sosiale møteplasser for seniorer, samtaler og møteplasser for pårørende, konserter og omsorgssang for mennesker med demens.

–Jeg er opptatt av mestring og av å gi mennesker verdighet, og bruker kunnskapen daglig i jobben min i Musikk&Mestring. Jeg erfarer hvordan musikken kan skape glede, samhold, tilhørighet og opplevelse av sammenheng. Mitt ønske er hele tiden å skape en arena der personene kan være seg selv uten å være en person med en diagnose. En friplass hvor man kjenner mestring og glede. Til det formålet er kultur innertier, sier dramapedagogen.

Lund-Lyngmo har også fått mer kunnskap om forskningen som underbygger metodene.

–Studiet er viktig for at så mange som mulig kan lære om hvordan musikk kan være en støtte i eldreomsorgen og i arbeid med mennesker. Jeg har møtt flotte medstudenter og sammen har vi lært av hverandres erfaringer. Dette er et viktig studie og jeg håper så mange som mulig vil lære om hvordan få musikkbasert miljøbehandling inn i skole, helse og omsorg, sier Lund-Lyngmo.

Nysgjerrig? Musikkbasert miljøbehandling gjennomføres også ved NTNU Gjøvik høsten 2023.
Nysgjerrig? Musikkbasert miljøbehandling gjennomføres også ved NTNU Gjøvik høsten 2023.

Får du lyst til å ta studiet? Emnet startet opp igjen høsten 2023.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)