Bente er vår nye forsker

Av Marthe Haugdal | 14. desember 2022

Bente Irene Løkken er ansatt som forsker på kompetansesenteret.

Bente er på plass som forsker i en prosjektstilling ved kompetansesenteret. Der skal hun blant annet være førsteforfatter når forskningen om unge og kulturdeltakelse skal publiseres i den vitenskapelige antologien «Livsmestring gjennom musikk, kunst og kultur i utdanning». Sentrale spørsmål der blir om unges kulturelle deltakelse kan assosieres med god mental helse, og om en eventuell sammenheng kan forklares ut fra de sosioøkonomiske forholdene. Medforfatterne er Erik Sund, Kirsti Kvaløy og Vegar Rangul fra HUNT og Marit Stranden fra kompetansesenteret.

Styrker kunnskapsgrunnlaget

Marit Stranden, daglig leder ved kompetansesenteret, er veldig fornøyd med å ha fått Bente med på laget.

–Bente er den tredje stipendiaten som har forsket på kulturdeltakelse basert på HUNT studiene. Vi er glad for å ha fått Bente med på å styrke kunnskapsgrunnlaget for kulturens effekt på helse for unge, forteller hun.

Bente er på plass som forsker i en prosjektstilling ved kompetansesenteret.
Bente er på plass som forsker i en prosjektstilling ved kompetansesenteret.

Kulturdeltakelse forlenger livet
Bente er i ferd med å levere doktorgrad ved NTNU om kultur, aktivitet og psykisk helse innenfor folkehelse fra perioden hun var stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Hun har også deltatt i det nordiske nettverket for musikk og helse, som i 2018 publiserte boka ‘Music and Public Health – A Nordic Perspective’. Der var Bente førsteforfatter for et bokkapittel om hvilken betydning kultur deltagelse i musikk, sang og teater kan ha for selvopplevd helse og  dødelighet.

Løkken er glad for å være på plass i kompetansesenteret.

–Kompetansesenteret har initiert et så viktig prosjekt, og jeg er så glad for å få arbeide ved senteret med dette, og kunne utvikle mer kunnskap om kulturdeltagelse og mental helse. Ungdommers kulturdeltagelse på fritiden og deres mentale helsen er for lite utforsket, og kunnskapsutviklingen er spesielt viktig ut fra dagens situasjon med økende utfordringer av angst og depresjon blant de unge, sier Løkken.

Ifølge forskeren er behovet for å finne helsefremmende faktorer som kan bidra til å redusere denne utviklingen svært viktig.

I Ung-HUNT data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag har ungdommer mellom 13 til 19 år besvart deltagelse i kulturaktiviteter på fritiden fra 1995 til 2019.

–Det er viktig å se om deltagelse i fritids aktiviteter har endret seg over tid. I tillegg til å utforske en mulig sammenheng mellom deltagelse i ulike kultur aktiviteter og den mentale helsen. Jeg ser fram til å kunne bidra til kunnskapsutviklingen og samarbeidet med dyktige fagfolk, sier hun.

Bente har Master i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Tromsø med spesialisering epidemiologi og biostatistikk, og Bachelor Høgskoleingeniør i kjemi med spesialisering bioteknologi fra Høgskolen i Oslo.

Bente Irene Løkken snakket om sammenhengen mellom kulturdeltakelse og dødelighet/helsetjenestebruk på HUNTs Forskningsbonanza! i Levanger, 4. november 2022.
Bente Irene Løkken snakket om sammenhengen mellom kulturdeltakelse og dødelighet/helsetjenestebruk på HUNTs Forskningsbonanza! i Levanger, 4. november 2022.

Artikler

Løkken, B. I., Rangul, V., Merom, D., Ekholm, O., Krokstad, S., & Sund, E. R. (2018). Are playing instruments, singing or participating in theatre good for population health? Associations with self-rated health and all-cause mortality in the HUNT3 study (2006–2008), Norway. In Music and Public Health (pp. 33-54). Springer, Cham.

Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad, S., Rangul, V. et al. (2022)Cultural participation and all-cause mortality, with possible gender differences: an 8-year follow-up in the HUNT Study, Norway. J Epidemiol Community Health, 74:624-630. Doi: 10.1136/jech-2019-213313

Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad S, Rangul V (2021) Association of engagement in cultural activities with cause-specific mortality determined through an eight-year follow up: The HUNT Study, Norway. PLoS ONE 16(3): e0248332.

Løkken, Bente Irene; Sund, Erik; Krokstad S, Bjerkeset O, Rangul V (innsendt) Engagement in cultural activities and general practitioner consultations. Observational findings from the HUNT Study, Norway

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)