Kompetansesenteret og HUNT forsker på unge og kulturdeltakelse

AktueltForskningMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 15. desember 2022

Har de unge endret sine fritidsaktivitetsvaner de siste tiårene? Kan unges kulturelle deltakelse assosieres med god mental helse?  Det er noen av spørsmålene som kompetansesenteret og HUNT undersøker ved å se på unges kulturelle deltakelse i årene 1995 til 2019.

Forsker Bente Irene Løkken blir førsteforfatter når forskningen skal publiseres i den vitenskapelige antologien «Livsmestring gjennom musikk, kunst og kultur i utdanning». Medforfatterne er Erik Sund, Kirsti Kvaløy og Vegar Rangul fra HUNT og Marit Stranden fra kompetansesenteret.

Styrking av folkehelse og livsmestring
Antologien skal handle om hvordan kunst- og kulturfaglig aktivitet kan styrke folkehelse og livsmestring i utdanning. Det vil presenteres ulike perspektiver på hvordan livsmestring kan styrkes gjennom musikk, kunst- og kulturfaglig kompetanse. Målet er sterk og trygg bærekraftig folkehelse i alle samfunnslag og samfunnsområder, gjennom et mangfold av ulike kunst- og kulturtilnærminger.

Antologien vil ha bidrag fra flere kulturtyper som teater, musikk og dans. Kompetansesenterets gjesteprofessor i teatervitenskap, Wenche Torrissen, vil undersøke hvordan det interaktive scenekunstprosjektet «Blikk. Stille» har brukt teatrets virkemidler for å forebygge forekomsten av skjult mobbing i norske skoler, og hvilken verdi denne måten å jobbe på kan ha for å fremme helse og livsmestring. Prosjektet ble tilbudt som en del av den Kulturelle skolesekken i perioden 2013-2018 og er fortsatt brukt i Oslo-skolen for å forebygge skjult mobbing.

Å tilrettelegge for mer kulturaktivitet er viktig. Ilustrasjonsbilde fra Kveldskoret i Levanger.

Å tilrettelegge for mer kulturaktivitet er viktig. Illustrasjonsbilde fra Kveldskoret i Levanger.

Utgivelse i 2024
Antologien er et resultat av forskningsgruppa KuL-forsk som er representert i Universitetskulturskoleprosjektet Unikup i arbeidspakken «Helsekulturpedagogen». Redaktørene er musikkpedagog Anne-Lise Heide og sosiolog Kari Bjerke Batt-Rawden fra NTNU, og daglig leder Marit Stranden fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Publikasjonen vil bli utgitt i 2024 i serien MusPed:Research på Cappelen Damm Akademisk/NOASP.

Nylig tilsatt i forskerstilling
Løkken er nylig tilsatt som forsker i en prosjektstilling i kompetansesenteret. Bente var stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Hun har forsket på kulturdeltakelse, dødelighet og bruk av helsetjenester, som skal leveres som doktorgrad ved NTNU. Hun har også deltatt i det nordiske nettverket for musikk og helse, som i 2018 publiserte boka ‘Music and Public Health – A Nordic Perspective’. Der var Bente førsteforfatter for et bokkapittel om hvilken betydning kultur deltagelse i musikk, sang og teater kan ha for selvopplevd helse og dødelighet.

Ungdom som spiller og synger sammen i Kveldskoret i Levanger.
Ungdom som spiller og synger sammen i Kveldskoret i Levanger.

 

 

 

 

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)