Nordisk samarbeid om boka “Music and Public Health”

Av Marthe Haugdal | 1. juni 2018

Denne uken ble boka Music and Public Health – A Nordic Perspective publisert. For første gang er dokumentasjon på bruk av musikk i et nordisk folkehelseperspektiv samlet. Det er en unik samling av kunnskap fra ledende forskere i de nordiske landene. Ledende forskningsmiljø i Danmark, Norge, Sverige og Finland bidrar i boka.

Boka gir grunnlag for en ny forståelse av potensialet som ligger i musikken for å forbedre fysisk og psykisk helse, og presenterer en kombinasjon av epidemiologiske og kliniske bevis med musikk som en ressurs i folkehelsearbeid.

Dette viser forskningen

Doktorgradsstipendiat Bente Irene Løkken, tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, er førsteforfatter i ett av kapitlene der en ser på hvilken betydningen kultur deltagelse i musikk, sang og teater kan ha for selvopplevd helse og  dødelighet.

– Forskning viser at vi har kjønnsforskjeller; menn som regelmessig deltar i musikk, sang og teater lever lengre, og kvinner som er deltagende i disse aktivitetene opplever bedre selvrapportert helse, sammenlignet med de som ikke deltar. Deltagelse i disse aktivitetene ser ut til å ha en positiv virkning på helse og dødelighet i befolkningen, forklarer Løkken. Hun er doktorgradsstipendiat ved det Medisinske fakultet, NTNU, og engasjert ved Nord universitet.

Som medforfattere i boka er Vegar Rangul (Nord universitet, HUNT forskningssenter og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg), Dafna Merom (School of Science and Health, Western Sydney University, NSW Australia), Ola Ekholm (National Institute of Public Health, University of Southern Denmark), Steinar Krokstad (HUNT forskningssenter og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg) og Erik R. Sund (Nord universitet og HUNT forskningssenter).

Ledende forskningsmiljø i Danmark, Norge, Sverige og Finland bidrar i boka "Music and public health". Bildet er av Kveldskoret, er kor i Levanger. Foto: Thomas Jergel.
Ledende forskningsmiljø i Danmark, Norge, Sverige og Finland bidrar i boka “Music and public health”. Bildet er av Kveldskoret, er kor i Levanger. Foto: Thomas Jergel.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)