Søk tilskudd til kurs i Musikkbasert miljøbehandling

Kommunene kan søke Statsforvalteren om midler til kompetanseheving med tilskuddsordningen Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd. […]

Les mer »