Dansekunstnere deler og utvikler kompetanse om dans og alder

Av Marthe Haugdal | 17. mars 2022

Nordisk kulturkontakt støttet det nye nettverket “Rethink ageing” med dansekunstnere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Dansekunstner Anna Nordanstedt deltok for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Prosjektet ble forsinket av pandemien, men er nå avsluttet.

Utvekslingen av erfaringer og ideer utvidet konseptet om hva som er mulig og inspirerte til økt kunstnerisk arbeid med eldre som dansere, både profesjonelle og amatører. De fleste partnerne har startet nye samarbeid gjennom prosjektperioden, som residensopphold og kunstneriske prosjekt, både med prosjektpartnerne og nasjonale deltakere på nettverksmøtene. Dansekunstnerne ønsker å fortsette erfaringsdelingen og vil søke ny reisestøtte for å videreutvikle samarbeidet.

Les mer om prosjektet her.

Møt dansekunstnerne fra nettverket og hør om deres erfaringer knyttet til prosjektet i dette klippet.

Danseprosjektet Rethink Aging – Nordic: art, health & research var opprinnelig et ettårig nordisk prosjektsamarbeid om dans og eldre der dansekunstnere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltok.

– Dette er et relativt kortvarig prosjekt, men det ligger likevel et stort potensiale i å opprette et nordisk fagmiljø knyttet til dans og eldre gjennom et slikt prosjekt. Gjennom å møtes på tvers av nordiske land håper vi at denne gruppen vil avdekke nye problemstillinger og ideer knyttet til flere temaer som kan utvikles og tas videre i nye prosjekter. Jeg ønsker å bruke dette prosjektet som et grunnlag for å avdekke mer spesifikke områder innenfor tematikken dans og eldre, sa Nordanstedt etter oppstart av prosjektet.

Dans og aldring

– Prosjektet favner dans og aldring i et bredt perspektiv. Vi åpner for å se på den utøvende danserens muligheter og utfordringer i sin yrkespraksis, hvordan danseuttrykk kan utforskes i møte med eldre statistdansere, hva dans kan tilføre de aller eldste – både som utøvende og som publikummere, og vi ser også hvordan rammene i de ulike landene påvirker feltet og hvilke muligheter for aktivitet som ligger der, ifølge Nordanstedt.

– Rammene omhandler støtteordninger, men også hvordan de ulike forvaltningsnivå for helse og kultur er strukturert og organisert. Her er det store forskjeller blant landene i Norden, sier hun.

Dansekunstnere deler og utvikler kompetanse om dans og alder
Dansekunstnere fra fem land deltok i prosjektet. Bildet er tatt på prosjektgruppemøtet i Aarhus. Der møttes Anna Nordanstedt fra Norge (f.v.), Ólöf Ingólfsdóttir fra Island, Nønne Mai Svalholm fra Danmark, Elli Isokosli fra Finland og Björn Säfsten fra Sverige.

 

Nordic-Baltic mobility programme

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)