AVLYST: Nasjonal konferanse: Kunst, mestring og omsorg 2020

AktivitetAktueltMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 16. september 2019

Konferansen Kunst, mestring om omsorg 19. – 20.mars 2020 AVLYSES

Arrangørene av konferansen Kunst, mestring og omsorg 2020, planlagt gjennomført 19. og 20. mars i Riksteatrets lokaler, har besluttet å avlyse arrangementet. Dette ut i fra en samlet vurdering av situasjonen med Koronaviruset, og i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helseforetakene.

Mange av konferansedeltakerne har direkte kontakt med sårbare beboere og pasienter. Arrangørene har kommet til at det er for risikofylt å gjennomføre en konferanse som vil samle mye helsepersonell i lys av hvordan smitteutbredelsen av Koronaviruset har utviklet seg den siste tiden.

—————————————————————————————————————————

Vi gjentar suksessen og arrangerer

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse?

Målgrupper: Institusjons- og kvalitetssjefer, helseog omsorgsarbeidere, aktivitets-, kultur- og frivillighetskoordinatorer, trivselskontakter, frivillige, pårørende, kunstnere, formidlere og kulturarbeidere.

Tid: Torsdag 19.-fredag 20.mars 2020.
Sted: Riksteatret, Gullhaug torg 2b, Oslo.

Billetter:
Earlybird (før 25.januar 2020): 2100,- inkl.lunch begge dager
Ordinær billett (fra 25.januar): 2500,- inkl.lunch begge dager
Meld deg på her

NB: Velg 1 stk workshop-billett per deltaker (0 kroner) i tillegg til billett til konferansen.

Beskrivelse av hver workshop finnes her

Har du spørsmål: post@kulturoghelse.no

Konferansen kunst, mestring og omsorg i Bergen. Foto: Thor Brødreskift
Konferansen vil gi konkrete verktøy som kan tas i bruk på arbeidsplassen. Dette bildet er fra konferansen “Kunst, mestring og omsorg 2018” i Bergen. Foto: Thor Brødreskift

 

Konferanseprogram (Klikk her)

Utdrag fra programmet:

Kroppslig bevegelse som livsbetingelse og profesjonell kunnskap
Gunn Engelsrud – professor, Norges Idrettshøgskole

Musikkens kraft og virkning på hjernen
Geir Olve Skeie – pianist, nevrolog ved Haukeland Sykehus, professor II Griegakademiet i Bergen

Kroppens flyt – bevegelsesbevissthet som supplement til lindrende behandling
Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand, koreograf, forfatter og bevegelsescoach

Musikkbasert miljøbehandling (MMB)
Vegar Rangul, styreleder, Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Inger Molvik, musikkpedagog, prosjektleder Aldring og helse

Forestillingens kraft – fortelling og fantasi i omsorg
Hanne Jones – rådgiver, Verdighetsenteret

Mønster som metode for personer med demens – Bruk av filt i møte mellom kunst- og helsepraksis.
Anne Helga Henning – billedkunstner, atelierista

Demens på scenen. Teatrets muligheter – og ansvar?
Teatersjef Tom Remlov i samtale med skuespiller Hildegun Riise og Wenche Torrissen

Det blir en praksisnær konferanse med innlegg fra fagfeltet og praksisfeltet, workshops for å få konkrete verktøy som kan brukes på arbeidsplassen, samt smakebiter på kunst og kultur fra scenen. Les mer om hvem du møter disse to dagene her

Beskrivelse av hver workshop finner du her

Om konferansen

Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, Demensplan 2020 og kvalitetsreformen Leve hele livet vektlegger aktivitet og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene. Vårens konferanse i Riksteatret i Nydalen vil utgjøre en tverrfaglig arena hvor disse feltene møtes.

Gjennom dette ønsker vi å styrke kunsten og kulturens betydning i det daglige omsorgsarbeidet. Et rikholdig program skal formidle ny kunnskap og anvendelige verktøy med workshops for bruk av dans, billedkunst, musikk og teater. Vårt mål er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hverdagen, og at konferansen skal bidra til endring ute i tjenestene.

Mønster som metode: Å jobbe med filt. Med billedkunstner Anne Helga Henning
Å jobbe med biter av filt i møtet med personer med demens vil være et av temaene på konferansen. Foto: Thor Brødreskift

 

Workshop: BodyMindFlow-metoden Med koreograf Kari Anne V. Bjerkestrand. Foto: Thor Brødreskift
Workshop: BodyMindFlow-metoden Med koreograf Kari Anne V. Bjerkestrand. Foto: Thor Brødreskift

 

Vegal Rangul, styreleder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, fortalte om opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling under konferansen kunst, mestring og omsorg i Bergen. Foto: Thor Brødreskift
Vegar Rangul, styreleder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, vil presentere opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Foto: Thor Brødreskift

 

Verdighetsenterets brobygger, Sverre Chr. Wilhelmsen, er konferansier i Riksteatret. Foto: Thor Brødreskift

 

Workshop: Dansens muligheter til å skape kommunikasjon på nye måter mellom ansatte og beboer/pasient Med dansekunstner, fagrådgiver dans, Anne C. N. Hegdahl. Foto: Thor Brødreskift
Workshop om dans med dansekunstner, fagrådgiver dans, Anne C. Nordanstedt. Foto: Thor Brødreskift

 

Kristine Nordby Simonsen (t.v) og Beate Bednar fra Kompani Krapp avslutter torsdagens program med crossover-forestillingen Det er alltid en tråd en plass.
Foto: Thor Brødreskift

 

Musiker Benedicte Maurseth og skuespiller Hildegun Riise vil i toner og ord «kommentere» programmet underveis begge dager.

 

Les mer om konferansen i brosjyren (pdf)

 

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Verdighetsenteret og Riksteatret arrangerer konferansen i samarbeid med Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

Overnatting

Vi anbefaler deltakere som har behov for overnatting i forbindelse med konferansen om å booke hotellrom på Thon Hotel Storo.

Enkeltrom koster kr. 1445,- pr. natt ved å oppgi ref.nr. 180320 NASJOWNACC

Booking skjer ved å ringe 23400200 eller sende epost til storo@olavthon.no

Hotellrom bookes og betales av den enkelte.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)