OSLO 4.JUNI 2018: Symptombehandling og mestring – hva vet vi om de eldste?

Av Marthe Haugdal | 3. juli 2018

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, hadde innlegg om Musikkterapi og miljøbehandling med systematisk bruk av musikk som støttebehandling for eldre med demensdiagnose på seminaret Symptombehandling og mestring – hva vet vi om de eldste? 4.juni 2018 i Oslo.

Seminaret ble arrangert ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og var hovedsaklig for helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Andre innledere:

  • Manglende forskning på de eldste. Leder av brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus, Tove Nakken
  • Prehabilitering av eldre som skal gjennomgå kreftbehandling. Førsteamanuensis Siri Rostoft, Institutt for klinisk medisin. Universitetet i Oslo, Geriatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus
  • Impact of high age on cancer treatment. Annamaria Ferrero, MD, PhD, Gynaecological Oncology, Adacemic Dept. Obstetric and Gynaecology, Mauriziano Hospital, Torino, Italy.
  • Farmakologi – variabilitet i effekt og bivirkninger av legemidler hos eldre. Professor Espen Molden, Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo
  • Stress, mestring og søvn. Psykolog PhD Henrik Børsting Jacobsen, Avdeling for smertebehandling, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehuset og far Hans Petter Jacobsen.
  • Fragility assessment in older cancer patients. Annamaria Ferrero, MD, PhD.
  • Kognitiv svikt og vurdering av samtykke til å delta i forskning. Professor Øyvind Kirkevold, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik, NTNU.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)