SANDNESSJØEN 27.-28.SEPTEMBER 2018: Dialogkonferanse om kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 2. juli 2018

27. – 28. september 2018: Dialogkonferanse om Musikkbasert miljøbehandling.
Norsk kulturskoleråd og samarbeidspartnere synes det er på tide å fokusere kulturskolens rolle i Musikkbasert miljøbehandling (MMB).Dette blir tema på konferansen i Sandnessjøen 27. – 28. september 2018. Audun Myskja, fagansvarlig Musikkbasert miljøbehandling, Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Kathrine Homdrum i Musikkbasert miljøbehandling er sentrale foredragsholdere.
Kulturbadet i Sandnessjøen er konferansearena.
Hva er MMB?MMB er et opplæringsprogram utviklet på oppdrag av Helsedirektoratet. Opplæringen inneholder systematisk bruk av sang, musikk, rytmisk
trening og dans for ansatte som deltar i omsorgen for eldre/demente eldre, innenfor psykisk helsearbeid, for barn og unge med behov for ekstra oppfølging og andre. På disse områdene vil kulturskolene være viktige bidragsytere med sin fagkompetanse – dette er også forankret i kulturskolene som lokale ressurssentre og i fagfornyelsen i Kunnskapsløftet der livsmestring og folkehelse er viktige satsningsområder.Konferansen vil belyse metodene i MMB der musikkens innvirkning på kropp og sinn vektlegges. Sentralt i konferansen vil være kulturskolens rolle og muligheter i dette arbeidsfeltet. Et samarbeid mellom fagmiljøene som har utviklet MMB og kulturskolen vil gi en tilleggskompetanse som kan bidra til bedre læring, egenmestring og omsorg for personer fra ulike målgrupper.Musikkbasert miljøbehandling er faglig forankret blant annet i nyere forskning som viser at deltakelse i sang,
musikk og dans/bevegelse virker direkte på fysiologiske prosesser i kroppen som å styrke immunforsvaret,
redusere stress, angst og uro.Å lede et arbeid der kulturskolene kan legge til rette for et utstrakt samarbeid i kommunene som inkluderer
en stadig større voksende gruppe mennesker som vanligvis ikke har tilgang til kulturskolens ressurser, vil
kunne kreve kompetanseheving, muligheter for erfaringsdeling og ny kunnskap.
Helgeland viser veiPå Helgeland har seks kommuner arbeidet med musikkbasert miljøbehandling (MMB) en tid. (Alstahaug, Brønnøy, Hemnes, Rana, Sømna og Vefsn).
Konferansen legges opp som en dialogkonferanse med aktiv involvering av deltakerne gjennom hele i konferansen. For å få mest mulig ut av konferansen, er det viktig at kulturskolen stiller med en gruppe fra egen kommune som eventuelt kan tenkes operativ inn i arbeidet med musikkbasert miljøbehandling videre.
Foredrag og praktisk arbeid

Konferansen vil inneholde både plenumsforedrag og gruppearbeid.

Første plenumsforedrag er ved Audun Myskja. Han er lege, forfatter og musiker. Myskja er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg – en satsning forankret i Stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg og i Omsorgsplan 2020.

En annen sentral foredragsholder er Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og har holdt mange foredrag også for kulturskoler angående mulighetene som ligger i å trekke kulturskolen tett inn i dette arbeidet.

Katrine Homdrum skal også holde et plenumsforedrag. Hun er rådgiver innen helse og omsorg i Evje og Hornes kommune og vil foredra om hvordan en kan forankre MMB i egen kommune.

Kulturskolens rolle og målArrangøren viser til at kulturskolens mål i dette arbeidet kan ses i forhold til

  • Målsettinga i Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg –  Sitat: «Den (meldingen, red.anm.) legger vekt på å utvikle en offentlig forvaltning som fremmer mangfold og mobiliserer de mange ressurser som finnes i lokalsamfunnet, som satser på tillitsbasert samspill framfor byråkratisk kontroll, som anerkjenner og tar i bruk faglig kunnskap o erfaring, og samarbeider på tvers av faggrenser og forvaltningsnivåer. [Meld. St. 29 (2012-2013), s. 14]
  • Målsettinga for breddeprogrammet i Rammeplanen for kulturskolen, Mangfold og fordypning, der kulturskolen omtales som en naturlig kompetanseleverandør i kommunen i kraft av sin høyt kvalifiserte lærerstab og brede faglige kompetanse. [Norsk kulturskoleråd, Rammeplanen for kulturskolen (2016), s. 21]. Her poengteres det at breddeprogrammet er en utadrettet virksomhet basert på samarbeid som favner bredt. Derfor synes konferansearrangørene det er spennende å tenke på hvilke muligheter som kan åpenbares hvis en kobler kulturskolens kompetanse inn mot helse og omsorg, psykisk helse og eldreomsorg.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Trøndelag Fylkeskommune

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.