STOCKHOLM MAI 2018: Nordisk kultur- og helsekonferanse

Av Marthe Haugdal | 7. mai 2018

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg deltok på Nordisk kultur- og helsekonferanse ved Karolinska Universitetssykehuset i
Stockholm mai 2018.

Daglig leder, Odd Håpnes, presenterte kompetansesenteret og arbeidet som blir gjort på kultur og helse-feltet i Norge for 250 nordiske forskere og fagfolk.

Temaet for konferansen var “Kultur og helse gjennom hele levetiden – et felt av kunnskap med potensial”. Hovedtaleren er Lord Howarth of Newport fra British All-party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing. Konferansen var organisert under det svenske presidentskapet i Nordisk Ministerråd i 2018.

Formålet med konferansen: Å bidra til økt bærekraft i dagens omsorg og omsorg. Gjenspeile bredden av ferdigheter og oppfatninger som preger området og åpner for en nordisk erfaringsutveksling, og bidra til økt kunnskap ved å oppmuntre til en grundig forståelse mellom ulike parter: forskere med ulik bakgrunn, kulturutøvere, feltaktører og beslutningstakere.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)