Når kunst gir hverdagen ny mening

Månedens innlegg

Av Helga Anspach, kunstformidler ved Kode og Siri Breistein, kunstformidler og redaktør for Barn i Byen | 1. mai 2018

Hvordan kan et kunstverk møte mennesker med demens?

Kronikken var først på trykk i Bergens Tidende 20.04.2018 i forbindelse med at Kode var vertskap for den nasjonale konferansen «Kunst, mestring og omsorg» i regi av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetssenteret i Bergen 19.-20. april 2018.

«Vi er venninner – i medgang og bratt motgang.» Linda står i inngangspartiet til Kode 4 sammen med sin nabo og venninne gjennom mange år. For fem år siden fikk venninnen konstatert demens, men Linda sluttet ikke å ta kontakt for det. Jevnlig har hun invitert sin venninne med på konserter og nye oppdagelser.

Denne dagen skal de dele kunstopplevelser sammen med andre demensrammede, helsepersonale og pårørende. Idet de to trer inn i Nikolai Astrups frodige billedverden, tar Linda godt tak i sin venninnes arm.

Siden høsten 2016 har Kode tilbudt et fast månedlig omvisningstilbud for hjemmeboende mennesker med demens. Noen kommer med gruppen fra dagsenteret, andre med venner, ektefelle, barn, barnebarn eller foreldre.

Omvisningene tar for seg ulike tema, perioder og kunstnere, og avsluttes alltid med kaffe og prat rundt et oppdekt bord. «Det er så kjekt med fellesskapet», sier en av de fremmøtte, mens hun får fylt opp kaffekoppen. En av mennene forteller rundt kaffebordet om alle museene han har besøkt; Metropolitan, Rijksmuseum, Van Gogh Museum – plutselig står stedene klart frem for ham.

Å delta i kulturlivet kan berike en hverdag, samtidig som det er en måte å ta del i samfunnet på. I regjeringens «Demensplan 2020» understrekes at personer med demens likestilles med andre borgere. Aktivitet og kultur vektlegges som en naturlig del av omsorgstjenestene.

Kunst- og kulturfeltet har derfor et særlig samfunnsansvar. Nasjonalt og internasjonalt ser man nå en større satsing på såkalte «outreach»-programmer, det vil si formidlings- og kunstprosjekter som retter seg mot andre enn det «vanlige» publikumet.

 

Kunstomvisninger for personer med demens. Med kunstformidlerne Helga Anspach og Siri Breistein. Bildet er tatt i en workshop om temaet under konferansen "Kunst, mestring og omsorg" som ble arrangert i Bergen 19.-20.april 2018. Foto: Thor Brødreskift
Kunstomvisninger for personer med demens. Med kunstformidlerne Helga Anspach og Siri Breistein. Bildet er tatt i en workshop om temaet under konferansen «Kunst, mestring og omsorg» som ble arrangert i Bergen 19.-20.april 2018. Foto: Thor Brødreskift

Kode har klare ambisjoner her, og jobber kontinuerlig med å utvide tilbudene. Utover tilbudet i demensomsorgen har museet også samarbeid med blant andre Røde Kors, Redd Barna og Kriminalomsorgen.

Museets program for mennesker med demens inviterer hjemmeboende inn i et rom der de får være handlende og tenkende individer. Det handler om å få ta del i berikende opplevelser og et inkluderende fellesskap, og om retten til å opprettholde sin status som medborger og være hele mennesker – også når du har demens.

De siste ti årene har også studier innenfor demensfeltet vist interesse for medborgerskap.

Men hvordan kan et «stille» kunstverk møte mennesker med demens? Hvordan kan møter med bildekunsten skape deltakende og aktive medborgere?

Målet med kunstomvisningene på Kode har vært å pirre blikket og vekke hele sanseapparatet, skape begeistring og undring. For selv om du har fått demens, har du fremdeles evnen til å fantasere og assosiere. Alle omvisningene er dialogbaserte, og vi ønsker å legge til rette for en inkluderende og «ufarlig» kunstsamtale der alle skal kunne delta. Omvisningene har vært mindre opptatt av å vekke minner og erindringsbilder, mer konsentrert om fortellingene og bildene som oppstår her og nå, i kunstøyeblikket.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Trøndelag Fylkeskommune

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.