Når kunst gir hverdagen ny mening

Månedens innlegg

Av Helga Anspach, kunstformidler ved Kode og Siri Breistein, kunstformidler og redaktør for Barn i Byen | 1. mai 2018

Hvordan kan et kunstverk møte mennesker med demens?

Kronikken var først på trykk i Bergens Tidende 20.04.2018 i forbindelse med at Kode var vertskap for den nasjonale konferansen «Kunst, mestring og omsorg» i regi av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetssenteret i Bergen 19.-20. april 2018.

«Vi er venninner – i medgang og bratt motgang.» Linda står i inngangspartiet til Kode 4 sammen med sin nabo og venninne gjennom mange år. For fem år siden fikk venninnen konstatert demens, men Linda sluttet ikke å ta kontakt for det. Jevnlig har hun invitert sin venninne med på konserter og nye oppdagelser.

Denne dagen skal de dele kunstopplevelser sammen med andre demensrammede, helsepersonale og pårørende. Idet de to trer inn i Nikolai Astrups frodige billedverden, tar Linda godt tak i sin venninnes arm.

Siden høsten 2016 har Kode tilbudt et fast månedlig omvisningstilbud for hjemmeboende mennesker med demens. Noen kommer med gruppen fra dagsenteret, andre med venner, ektefelle, barn, barnebarn eller foreldre.

Omvisningene tar for seg ulike tema, perioder og kunstnere, og avsluttes alltid med kaffe og prat rundt et oppdekt bord. «Det er så kjekt med fellesskapet», sier en av de fremmøtte, mens hun får fylt opp kaffekoppen. En av mennene forteller rundt kaffebordet om alle museene han har besøkt; Metropolitan, Rijksmuseum, Van Gogh Museum – plutselig står stedene klart frem for ham.

Å delta i kulturlivet kan berike en hverdag, samtidig som det er en måte å ta del i samfunnet på. I regjeringens «Demensplan 2020» understrekes at personer med demens likestilles med andre borgere. Aktivitet og kultur vektlegges som en naturlig del av omsorgstjenestene.

Kunst- og kulturfeltet har derfor et særlig samfunnsansvar. Nasjonalt og internasjonalt ser man nå en større satsing på såkalte «outreach»-programmer, det vil si formidlings- og kunstprosjekter som retter seg mot andre enn det «vanlige» publikumet.

 

Kunstomvisninger for personer med demens. Med kunstformidlerne Helga Anspach og Siri Breistein. Bildet er tatt i en workshop om temaet under konferansen "Kunst, mestring og omsorg" som ble arrangert i Bergen 19.-20.april 2018. Foto: Thor Brødreskift
Kunstomvisninger for personer med demens. Med kunstformidlerne Helga Anspach og Siri Breistein. Bildet er tatt i en workshop om temaet under konferansen “Kunst, mestring og omsorg” som ble arrangert i Bergen 19.-20.april 2018. Foto: Thor Brødreskift

Kode har klare ambisjoner her, og jobber kontinuerlig med å utvide tilbudene. Utover tilbudet i demensomsorgen har museet også samarbeid med blant andre Røde Kors, Redd Barna og Kriminalomsorgen.

Museets program for mennesker med demens inviterer hjemmeboende inn i et rom der de får være handlende og tenkende individer. Det handler om å få ta del i berikende opplevelser og et inkluderende fellesskap, og om retten til å opprettholde sin status som medborger og være hele mennesker – også når du har demens.

De siste ti årene har også studier innenfor demensfeltet vist interesse for medborgerskap.

Men hvordan kan et «stille» kunstverk møte mennesker med demens? Hvordan kan møter med bildekunsten skape deltakende og aktive medborgere?

Målet med kunstomvisningene på Kode har vært å pirre blikket og vekke hele sanseapparatet, skape begeistring og undring. For selv om du har fått demens, har du fremdeles evnen til å fantasere og assosiere. Alle omvisningene er dialogbaserte, og vi ønsker å legge til rette for en inkluderende og «ufarlig» kunstsamtale der alle skal kunne delta. Omvisningene har vært mindre opptatt av å vekke minner og erindringsbilder, mer konsentrert om fortellingene og bildene som oppstår her og nå, i kunstøyeblikket.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)