Internasjonal forskning viser at aktiv deltakelse i amatørteater og semiprofesjonelle teatergrupper kan bidra til å fremme helse og gi mennesker med forskjellige psykososiale utfordringer bedre og mer meningsfulle liv.

Dette er tema på konferansen som Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er med på å arrangere i Tromsø 23. og 24.mai.

Kronikk publisert i Nordlys 9.mai om temaet