Forsker på kultur og helse

Av Marthe Haugdal | 27. januar 2017

Doktorgradsstipendiatene Bente Irene Løkken, Kristin Berre Ørjasæter og Else Marie Lysfjord Juul forsker alle på sammenhenger mellom kultur og helse.

Bente Irene Løkkens doktorgrad omhandler kulturelle aktiviteter og helse, og har tittelen “Kulturell deltagelse i assosiasjon med sykelighet og dødelighet i en norsk populasjon HUNT3 (2006-08).” Forskningsprosjektet bruker data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Presentasjon av ph.d prosjekt, Bente Irene Løkken

Kristin Berre Ørjasæters doktorgrad omhandler recovery hos personer med langvarige psykiske helseproblemer, og musikk og teaterverksted som arena for recoveryprosesser.

Presentasjon av ph.d prosjekt, Kristin Berre Ørjasæter

Else Marie Lysfjord Juul Deltakelse i kulturell og fysisk aktivitet (idrett) i sammenheng med depresjon i en norsk ungdomspopulasjon (11-14) år.

Ser fram til resultatene

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er glad for at stipendiatene har valgt kultur og helse som sitt forskningsområde. De har god faglig dialog med kompetansesenteret i arbeidet.

– Disse tre stipendiatene og deres forskning er svært viktige for oss og vi ser fram til å se resultatene som kommer fra deres forskning. Et av kompetansesenterets oppgaver er å drive forskning på sammenhenger mellom kultur og helse, og her er det tre spennende forskningsprosjekt som er igang, sier Håpnes.

Stipendiatene er ikke finansiert av kompetansesentret, men innholdet i doktorgradene er til dels initiert av forskningspersonalet tilknyttet kompetansesentret.

Doktorgradsstipendiatene Else Marie Lysfjord Juul, Kristin Berre Ørjasæter og Bente Irene Løkken.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)