Wenche Torrissen

Wenche Torrissen jobber som professor. Hun er utdannet teaterviter med doktorgrad i teaterhistorie. Wenche har jobbet praktisk med teater og helse siden 2000 og har blant annet vært med på å starte et teater- og helseprosjekt i Sør Afrika i 2003. I de senere årene har hun forsket på sammenhengene mellom teaterdeltakelse og helse.