Wenche Torrissen

Professor, forsker og fagansvarlig drama/teater 20%

+47 951 81 716

wenche.torrissen@hivolda.no

Wenche Torrissen er professor II ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og professor i teater og drama ved Høgskulen i Volda (HVO). Wenche har hatt en sentral rolle i etableringen av Nordic Journal of Arts, Culture and Health, som utgis av Universitetsforlaget, og har siden oppstarten i 2019  vært ansvarlig redaktør for tidsskriftet. Hun er en av samarbeidspartnerne i Nordic Arts & Health Research Network (2020-2023, Nordic Culture Point) som bygger et nytt kultur- og helsenettverk gjennom konferanser i de nordiske landene. Hun har vært sentral i utviklingen av videreutdanningsemnet HEL6000 Kunst og kultur i helse og omsorg, et samlingsbasert emne ved Nord universitet. Hun har også utviklet emnet TOD108 Teater og helse i tilknytning til BA-utdanningen i teater og drama ved HVO og vært leder av forskningsgruppa kultur og helse ved samme institusjon siden 2015.

Wenche er utdannet teaterviter med doktorgrad i teaterhistorie fra Royal Holloway, University of London. Hun har jobbet praktisk med teater og helse siden 2000 og har vært med på å starte et teater- og helseprosjekt i Sør Afrika i 2003.  I de senere årene har hun forsket på sammenhengene mellom teaterdeltakelse og helse. Wenche har f.eks. forsket på klovning i demensomsorgen (Klokkeklovnene), teater i psykisk helse (Teater Vildenvei), teater i rusomsorgen (act2 forumteater & Teatret Våres) og tilgjengelig teater (Relaxed teater på Hålogaland teater i Tromsø).