Vegar Rangul

Emneansvarlig for Kunst og kultur i helse og omsorg

+47 926 87 858

vegar.rangul@nord.no

Vegar Rangul er prosjektleder for opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling med ansvar for fagutviklingen i prosjektet. Han har doktorgrad i samfunnsmedisin, atferdsepidemiologi. Lang erfaring med bruk av store epidemiologiske datasett omkring helseeffekter av fysisk aktivitet og interaksjon med generell helseatferd og risiko for hjerte- og karsykdommer. Rangul var styreleder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg 2014-2022. Rangul er førsteamanuensis både ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, og ved HUNT forskningssenter, NTNU.

Les mer om videreutdanningen: Kunst og kultur i helse og omsorg>>