Marthe Haugdal

Kommunikasjonsrådgiver

+47 958 80 403

marthe@kulturoghelse.no

Marthe Haugdal jobber med kommunikasjon og markedsføring ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, samt i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Blant arbeidsoppgavene er internt og eksternt kommunikasjonsarbeid og markedsføring, pressekontakt, forskningsformidling, arrangementsjobbing og drift av nettsidene.