Kristin Haugdahl Nøst

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling

Kristin Haugdahl Nøst er utdannet sykepleier og er avdelingsleder ved Ytterøy Helsetun i Levanger kommune. Helsetunet har aktivt brukt musikkbasert miljøbehandling i 20 år. De var med å teste ut metoden sammen med Audun Myskja og hadde fokus på arbeidsmetoder sammen med Nasjonalt senter for aldring og helse. Kristin foreleser om implementeringsfasen etter kursing av ansatte for å få metoden inn i daglig drift, og understreker viktigheten av kartlegging og justeringer av tiltak ved endringer for å lykkes med personbaserte miljøtiltak. Effekten har vært mindre bruk av psykofarmaka, mindre sykefravær og mindre bruk av tvangsvedtak.

Kristin sitter også i styret til kompetansesenteret.