Kari Bjerke Batt-Rawden

Kari Bjerke Batt-Rawden jobber som dosent (PhD) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik, og er en av de som underviser ved Musikkbasert miljøbehandling. Hun har en embetseksamen i sosiologi ved Universitetet i Oslo og en PhD fra University of Exeter, England. Til daglig jobber Kari med forskning og utviklingsarbeid innen natur-kultur-helse utfra et salutogent perspektiv. Hun deltar i nettverkene Sociology of the Arts og forskningsgruppen KuL-forsk, og i Polyfons fagråd. Polyfon arbeider nasjonalt for å styrke det tverrfaglige samarbeidet om musikk som folkehelseressurs, og å gjøre musikkterapi tilgjengelig for alle.