Jorunn Aurstad

Jorunn Aurstad jobber som koordinator ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Musikkbasert miljøbehandling. Hun jobber blant annet med koordinering av møter, seminar og konferanser og studieplanarbeid på opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, oppfølgning av e-post til post@kulturoghelse.no, lønnsskjema og reiseregninger og andre administrative oppgaver knyttet til drift av kompetansesenteret.

  • BA i organisasjon og ledelse
  • Bred erfaring fra administrasjon inkludert direktørens stab ved HiNT og studieadministrasjon
  • Koordinerer avtaler og utbetalinger knyttet til bl.a. tidsskriftet, universitetsemner og Parkinsonprosjektet