Ingrid Sørdal Følling

Ingrid Sørdal Følling har en doktorgrad, PhD (2017) i Samfunnsmedisin, og en master i Helsevitenskap (2009) fra Det Medisinske Fakultet ved NTNU. Hun har forsket på Folkehelse og har erfaring med bruk av både kvantitativ og kvalitativ metode. Hun jobber som forsker ved St. Olavs Hospital, underviser på NTNU og Nord Universitet, og er tilknyttet Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved NTNU. VedNasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har hun ansvar for aktuelle forskningsprosjekt, blant annet planleggingen av en evaluering av opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling.