Ingrid Sørdal Følling

Gjesteforsker Ingrid Følling bidrar med forskning på kompetansesenterets pågående/aktuelle prosjekter, for tiden prosjektet «Ansattes opplevelser med bruk av Musikkbasert miljøbehandling (MMB) på norske sykehjem - en kvalitativ studie».

Ingrid Sørdal Følling har en doktorgrad, PhD (2017) i Samfunnsmedisin, og en master i Helsevitenskap (2009) fra Det Medisinske Fakultet ved NTNU. Hun har forsket på Folkehelse og har erfaring med bruk av både kvantitativ og kvalitativ metode. Hun jobber som forsker ved St. Olavs Hospital, underviser på NTNU og Nord Universitet, og er tilknyttet Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved NTNU.