Charlotte Stav

Universitetslektor 50%

+47 930 83 593

charlotte.stav@nord.no

Charlotte Stav er universitetslektor ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Hun underviser i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, har ansvar for fagutvikling av programmet og er emneansvarlig for samlingsbaserte kurs i MMB. Charlotte er utdannet faglærer i musikk, og har en mastergrad i musikkvitenskap. I tillegg til jobben som universitetslektor, jobber hun også som miljøterapeut for både institusjons- og hjemmebaserte tjenester, og som musikkpedagog. Charlotte har erfaring som pårørende til personer med demens.

Charlotte startet i 2023 Hølonda helsekor. Koret er dannet med utgangspunkt i de enkle og systematiske verktøyene i musikkbasert miljøbehandling (MMB).