Bente Irene Løkken

Bente er epidemiolog og forsker på kultur, aktivitet og psykisk helse innenfor folkehelse. Hun har publisert flere artikler om emnet. Hun var stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet og skal levere doktorgrad ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Hun er medlem i de nordiske nettverkene Arts and Health Research Network og musikk og helse. Musikk og helse-nettverket publiserte i 2018 boka ‘Music and Public Health – A Nordic Perspective’. Der var Bente førsteforfatter for et bokkapittel om deltagelse i musikk, sang og teater og sammenheng med selvopplevd helse og dødelighet.

Hun har Master i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Tromsø med spesialisering epidemiologi og biostatistikk, og Bachelor Høgskoleingeniør i kjemi med spesialisering bioteknologi fra Høgskolen i Oslo.

Løkken, B. I., Rangul, V., Merom, D., Ekholm, O., Krokstad, S., & Sund, E. R. (2018). Are playing instruments, singing or participating in theatre good for population health? Associations with self-rated health and all-cause mortality in the HUNT3 study (2006–2008), Norway. In Music and Public Health (pp. 33-54). Springer, Cham.

Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad, S., Rangul, V. et al. (2022)Cultural participation and all-cause mortality, with possible gender differences: an 8-year follow-up in the HUNT Study, Norway. J Epidemiol Community Health, 74:624-630. Doi: 10.1136/jech-2019-213313

Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad S, Rangul V (2021) Association of engagement in cultural activities with cause-specific mortality determined through an eight-year follow up: The HUNT Study, Norway. PLoS ONE 16(3): e0248332.

Løkken, Bente Irene; Sund, Erik; Krokstad S, Bjerkeset O, Rangul V (innsendt) Engagement in cultural activities and general practitioner consultations. Observational findings from the HUNT Study, Norway