Bente Irene Løkken

Bente Irene Løkken er doktorgradsstipendiat ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og arbeider ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet, studiested Levanger. Hennes doktorgrad omhandler kulturelle aktiviteter og helse, og har tittelen «Kulturell deltagelse i assosiasjon med sykelighet og dødelighet i en norsk populasjon HUNT3 (2006-08).» Forskningsprosjektet bruker data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Hun har master i folkehelsevitenskap fra universitetet i Tromsø med spesialisering i epidemiologi og biostatistikk.