Bente Irene Løkken

Bente er epidemiolog og forsker på kultur, aktivitet og psykisk helse innenfor folkehelse. Hun har publisert flere artikler om emnet. Hun var stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet og disputerte 27.04.23 for ph.d.-graden med avhandlingen «Kulturdeltagelse i et folkehelseperspektiv. Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)” ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Hun er medlem i de nordiske nettverkene Arts and Health Research Network og musikk og helse. Musikk og helse-nettverket publiserte i 2018 boka ‘Music and Public Health – A Nordic Perspective’. Der var Bente førsteforfatter for et bokkapittel om deltagelse i musikk, sang og teater og sammenheng med selvopplevd helse og dødelighet.

Hun har Master i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Tromsø med spesialisering epidemiologi og biostatistikk, og Bachelor Høgskoleingeniør i kjemi med spesialisering bioteknologi fra Høgskolen i Oslo.

Publikasjoner:

Les også: