Audun Myskja

Fagveileder (20%)

post@kulturoghelse.no

Audun Myskja jobber som fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Audun er utdannet lege og spesialist i allmennmedisin, og har doktorgrad i ”Integrated music in nursing homes - an approach to dementia care”. Han er musiker, utdannet nevrologisk musikkterapeut og forfatter av over 20 bøker.