Audun Myskja

Fagveileder (20%)

post@kulturoghelse.no

Audun Myskja jobber som fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.