Anita Jensen

Førsteamanuensis II i kultur og helse 20%

Anita jobber i en 20% stilling som førsteamanuensis II i kultur og helse ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. I tillegg jobber hun som forsker og strateg innen kultur og helse i Region Skåne, kursleder ved Lund Universitet og gjesteforsker ved Aalborg Universitet. Hun er redaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health. Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid.

Anita er forfatter av boka Kultur og Sundhed. Et mangfoldigt felt. Forskning, teori og praksis (2022). Hun har redigert antologien Kultur og Sundhed (2017) og publisert en lang rekke artikler innenfor kunst, kultur, mental sunnhet og trivsel.

Publikasjoner: