Hvordan kan kunst og kulturfaglig aktivitet styrke barn og unges folkehelse og livsmestring?

Av Alexandra Dahlen | 25. juni 2024

Det kan du lese mer om i antologien «Health and Life Skills through Music, Arts and Culture in Education” som ble lansert forrige uke.

Tre kvinner står ved siden av hverandre og smiler.
Marit Stranden, Anne-Lise Heide og Elin Angelo er stolte over å kunne presentere en antologi som bidrar til å synliggjøre og skape forståelse for tematikken folkehelse og livsmestring i utdanningen. Foto: Alexandra Dahlen

I de nye læreplanene for skolen er Folkehelse og livsmestring et tverrfaglig tema som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Samtidig viser forskning at lærerne ikke har tilstrekkelig kompetanse på hvordan de skal undervise dette.

– Hensikten med antologien er både å synliggjøre og skape forståelse for tematikken folkehelse og livsmestring i utdanningen, og å inspirere til å utvikle og styrke nye tilnærminger til denne tematikken ved bruk av kunst og kultur, sier Anne-Lise Heide, hovedredaktør for antologien.

Sammen med seg i redaksjonen hadde hun:

 • Kari Bjerke Batt-Rawden, dosent-emerita ved NTNU
 • Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
 • Elin Angelo, professor i musikkpedagogikk ved NTNU

 

Det var med stolthet redaksjonen presenterte artikkelsamlingen som beskriver og utforsker feltene kunst, kultur og livsmestring gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til lærerutdanning.

Les antologien her >>

En forskningsbasert antologi

Antologien består av 10 kapitler, fire på engelsk, fire på norsk og to på svensk, og er skrevet av forfattere fra et bredt fagfelt, som musikk, dans, drama, visuelle kunstfag, kroppsøving og naturfag.

Kapitlene i antologien presenterer derfor et rikt mangfold av perspektiver og tilnærminger som kan bidra til å styrke undervisningen innen det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Antologien har en spesiell interesse for personer som jobber med barn og unge fra grunnskolealder og gjennom hele utdanningsløpet, og målgruppen inkluderer lærere og studenter, samt undervisere tilknyttet utdanning for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående skole og høyere utdanning.

– Vi håper du vil ta en titt og la deg inspirere av en viktig, forskningsbasert antologi, sier Heide.

Se presentasjon av antologien

I forbindelse med lanseringen av antologien ble det spilt inn et webinar hvor flere av forfatterne kort presenterer sine kapittel.

 

Se webinaret her >>

 

Oversikt over kapitlene

 • Innledningskapittel: Health and Life Skills through Music, Arts and Culture in Education. Anne-Lise Heide, Kari Bjerke Batt-Rawden, Marit Stranden, Elin Angelo
 • Kap. 1: Is Leisure Activity Engagement Good for Health? Prevalence in Leisure Time Activities, and the Correlations between Leisure Engagement and Mental Health: The Young–HUNT Study, Norway. Bente Irene Løkken, Kirsti Kvaløy, Erik R. Sund, Marit Stranden, Vegar Rangul
 • Kap. 2: Større enn meg selv – livslæring i dramarommet med overføringsverdi til andre klasserom. Jorid Bakken Steigum & Ellen Foyn Bruun
 • Kap.3: Musikk, fiksjon og følelser: Didaktiske tilnærminger til folkehelse og livsmestring i musikkfaget i skole og lærerutdanning. Anne-Lise Heide & Egil Reistadbakk
 • Kap. 4: The Power of Music: Famous Professional Musicians Experience of Health and Wellbeing – a Qualitative Study, Norway. Kari Bjerke Batt-Rawden
 • Kap. 5: Social Wellbeing and Community in Processes of Musicking and Dance-Musicking: Interrogating Students`Social-Artistic Interactions. Ronald Kibirige
 • Kap. 6: Queer art and non-binary art pedagogy in education for improving well-being and life skills of HBTQIA+ youth. Jenny Wiik
 • Kap. 7: Songs For Health: The Magical Power. Elisabeth Nygård-Pearson
 • Kap. 8: Att se världen som estetisk. Blick för omsorg i förskolans konstnärliga och kreativa verksamhet. Sofia Lång
 • Kap. 9: Sangen og livet selv. Runa Hestad Jenssen
 • Kap. 10: Folkehelse og livsmestring i skolen – livskvalitet for alle i alle fag. Dag Atle Lysne, Monika Haga, Harald B. Høgseth, Anne-Lise Heide

 

Antologien er et resultat av arbeidspakken Helsekulturpedagogen som er en del av prosjektet Universitetskulturskolepedagogen UniKuP, og utgis i MusPed:Research serien.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)