Fagmiljøet styrkes ytterligere

Av Marit Stranden og Alexandra Dahlen | 30. mai 2024

Anita Jensen har nylig blitt ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Portrettbilde av Anita Jensen
Anita Jensen har bred erfaring innen feltet for kultur og helse, og har publisert bøker, bokkapitler og en lang rekke artikler innenfor kunst, kultur, mental sunnhet og trivsel.

Jensen er ansatt ved senteret i en 20% stilling som førsteamanuensis II i kultur og helse. I tillegg jobber hun som forsker og strateg innen kultur og helse i Region Skåne, er kursleder for kurset «Konst, kultur och hälsa» ved Lund Universitet og gjesteforsker ved Aalborg Universitet.

Siden oppstarten har Jensen vært redaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health sammen med professor Wenche Torrissen. Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid. Nå som Torrissen går over i en ny stilling ved Nord universitet, vil Jensen overta hovedansvaret for tidsskriftet.

Styrker det nordiske samarbeidet innen kultur og helse

Jensen har bred forskningserfaring innen feltet for kultur og helse, og har blant annet jobbet med prosjektet «Kultur på resept» og har erfaring fra Storbritannia, Danmark og Sverige. Hun ledet også statusrapporten om kultur og helse med politiske anbefalinger i 2023 som blant annet ledet til en åpen høring i det danske folketinget om hvordan man politisk kan støtte kunst og kultur som sykdomsforebyggende aktiviteter for å fremme fysisk og psykisk helse

Les rapporten her >>

– Vi er heldige som har fått med oss Anita på laget for å fortsette det gode nordiske samarbeidet på forsknings- og praksisfeltet innen kultur og helse, sier Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Er du interesser i å bli med i det nordiske samarbeidet kan du melde deg inn her >> 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)