Kari Anne skal bidra til utvikling av veileder i bevegelse

Av Alexandra Dahlen | 12. februar 2024

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand er ansatt i en 20% prosjektstilling som universitetslektor ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Portrettbilde av Anna Nordansted, Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand og Marit Stranden.
Anna Nordanstedt fra Dans i Trøndelag (t.h.) og Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand (midten) skal gjøre det enklere å ta i bruk bevegelse systematisk inn i arbeidshverdagen. Her sammen med Marit Stranden (t.v.).

Sammen med kompetansesenterets samarbeidspartner Dans i Trøndelag skal hun jobbe med en veileder for å ta i bruk bevegelse systematisk inn i arbeidshverdagen for egenomsorg og i relasjoner med andre. De føreste øvelsene skal testes ut på helsearbeidere i vår. Til høsten skal den testes på lærerstudenter i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen.

– Vi er veldig glade for å nå ha fått med Kari Anne i en prosjektstilling for å videreutvikle en veileder sammen med Dans i Trøndelag. Hun har lang erfaring fra danse- og bevegelsesfeltet som vil være viktig i arbeidet med veilederen, sier Marit Stranden, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Det startet med et danseseminar

Bjerkestrand har tidligere jobbet tett med senteret. Høsten 2023 underviste hun i dans og bevegelse på videreutdanningen «Musikkbasert miljøbehandling». I tillegg var hun fasilitator under seminaret «Å skape meningsfulle dager – et seminar om dans og helse» samme høst.

– Seminaret var startpunktet for å utvikle en veileder med metoder for å ta bruk bevegelse mer systematisk inn i arbeidshverdagen for aktivitet og glede, for egenomsorg og for relasjonsbygging, sier Stranden.

Etter seminaret har Bjerkestrand jobbet med å bearbeide materialet fra seminaret og satt seg inn i litteratur på feltet. Fremover vil hoveddelen av arbeidsoppgavene være utprøving og dokumentering av praktiske metoder sammen med Dans i Trøndelag. De starter allerede forrige uke med å lage korte instruksjonsfilmer som skal testes ut på både helsearbeidere, og lærerstudenter og deres undervisere.

– Materialet med fokus på bevegelse og dans som egenomsorg skal skapes i nært samarbeid med de ulike målgruppene, forteller Bjerkestrand.

Et seminar etter ABC-metoden

ABC for god psykisk helse er en folkehelsekampanje som handler om å bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen i Trøndelag.

Som medlemmer av Folkehelsealliansen i Trøndelag har det vært viktig for arrangørene å bygge seminaret på bakgrunn av metoden «ABC for god psykisk helse». Metoden er en folkehelsekampanje som handler om å bygge og styrke den psykiske helsen for hele befolkningen i Trøndelag, og er en nasjonal pilot for regjeringen.

– ABC-metoden er basert på forskning som viser at det er bra for vår psykiske helse å holde oss aktive (Act), være en del av et fellesskap (Belong) og å engasjere oss i meningsfulle aktiviteter (Commit), forteller Stranden.

En imponerende bakgrunn

Kari Ann Bjerkestrand
Kari Ann Bjerkestrand. Foto: Anne-Sylvie Bonnet.

Bjerkestrand har spesialkompetanse på hvordan forløse mennesker gjennom kropp- og bevegelsesbevissthet. Hun har utøvende Bachelor ved Statens Balletthøgskole (Oslo) og Master fra School for New Dance Development (Amsterdam) og flere videreutdanninger etter dette. Av relevant erfaring kan hun trekke frem at hun har jobbet som danser og koreograf, produsent, tekstforfatter, konsulent, og kurs- og foredragsholder. I tillegg har hun erfaring fra helsevesenet i form av kursing for ansatte ved sykehus, og for kreftpasienter og pårørende. Hun har også erfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv der bevegelse og flyt inngikk i lederutviklingsprogrammer.

I 2011 ga hun ut boken «Bedre flyt – enkle teknikker for flyt i hverdagen», som beskriver metoden BodyMindFlow og viser hvordan man ved å bruke denne kan komme i bedre flyt, både fysisk og mentalt.

– Med tanke på at veilederen vil ta for seg kroppsbevissthet for velvære, mentalt fokus og kreative uttrykk i dans, vil Kari Annes brede erfaring være en viktig ressurs i arbeidet. Vi gleder oss til å samarbeide med henne, sier Anna Nordanstedt, daglig leder ved Dans i Trøndelag.

 

Les også:

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)