Kan kunstutdanning bidra til bedre psykisk helse?

Av Alexandra Dahlen | 16. februar 2024

I den nyeste artikkelen fra Nordic Journal of Arts, Culture and Health blir suksesskriteriene til prosjektet Converge diskutert.

En kvinne strekker en hånd mot himmelen og ser opp mens hun smiler. Det snør. I bakgrunnen ser vi tre menn.
Det snør under en av forestillingene. Foto: Mark Gowland.

Converge ble startet opp i 2008 med en ide om å tilby gratis teaterkurs til mennesker som benytter seg av psykiske helsetjenester og involvere universitetsstudenter i leveringen av kurset.

«Vi ønsket å tilby utdanning, ikke terapi, i et sosialt verdsatt miljø, der mennesker blir sett på som studenter, ikke som mennesker med psykiske problemer», skriver Nick Rowe, professor og regissør for Converge, York St John University.

Converge tilbyr også ulike samarbeidsmodeller mellom et universitet og en psykisk helsetjeneste. Rowe påpeker at disse samarbeidene er avgjørende for suksessen til prosjektet.

I løpet av årene har Converge utvidet tilbudet og inkluderer nå gratis kurs i ulike kunstdisipliner som improvisasjonskomedie, dans, kor, musikk, kunst og kreativ skriving, i tillegg til teater.

I artikkelen diskuterer Rowe hva som har ført til Converge sin vedvarende suksess, og tilbyr en modell som kan være av interesse for andre universitet. Han foreslår fire hovedelementer som har vært avgjørende for suksessen, og diskuterer disse nærmere i artikkelen.

Les artikkelen: “Converge: Releasing the Potential of University Arts Education to Benefit Adults with Mental Health Problems” >>

Om Nordic Journal of Arts, Culture and Health

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Kulturforvältningen, Region Stockholm, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Primärvården Skåne (Sverige), Aalborg universitet (Danmark), Turku University of Applied Science og The University of the Arts Helsink (Finland).

Ansvarlige redaktører er professor Wenche Torrissen og phd. Anita Jensen.

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid.

Artiklene utgis på dansk, engelsk, norsk og svensk. Tidsskriftet kan leses gratis på Idunn.no.

Se tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Cultur and Health >> 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)