Hvordan kan kunst og kultur bidra til livskvalitet og bærekraft?

Av Alexandra Dahlen | 15. januar 2024

Det ønsker Folketingets Kulturudvalg og Sundhedsudvalg i Danmark å finne ut av. De inviterer derfor til åpen høring onsdag 17. januar.

Midt i bildet ser du et hvitt lerret hvor det er malt et tre med mange ulike farger. På høyre i bildet ser du et tre hender som maler på bildet.

Formålet med høringen er å lære mer om hvordan kunst og kultur kan bidra til helse og velvære, og se nærmere på hvordan man politisk kan støtte kunst og kultur som sykdomsforebyggende aktiviteter for å fremme fysisk og psykisk helse.

Til å belyse disse spørsmålene har utvalget invitert en rekke eksperter og praktikere:

  • Birgit Bundesen, overlege og stifter av Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed.
  • Peter Vuust, professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
  • Charlotte Meilstrup, prosjektsjef og PhD, Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
  • Esben Danielsen, direktør, Kulturens Analyseinstitut.
  • Anita Jensen, PhD. Kultur- og helsestrateg, Region Skåne.
  • Marit Strande, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
  • Mikkel Ottow, prosjektleder, CultureForHealth, Region Midtjylland.
  • Bettina Bisp Jensen, leder hos Center for Mental Sundhed, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune.
  • Cecilie Monrad, museumsinspektør for kultur og sundhed, Fredriksbergmuseerne.

 

Se programmet for høringen her >> 

 

Edit: Høringen ble i etterkant fulgt opp en kommentar i Kulturmonitor:

“Danske politikere bør la seg inspirere av det samarbeidet som finnes mellom helsesektoren og kultursektoren i Norge og i Sverige”, skriver den nordiske forskertrioen Anita Jensen, Marit Stranden og Kasper Levin. Les kommentaren her >>

 

Viktig høring

Anita Jensen
Anita Jensen skal presentere erfaringer fra Skåne vedrørende kultur og helse som strategisk innsats.

– Denne høringen er viktig. Det er tydelig at Danmark henger etter de andre nordiske landene når det gjelder utviklingen innen kultur og helse. Et nasjonalt senter støttet av politikk vil kunne koordinere innsatsen i et partnerskapsorientert samarbeid mellom regioner, kommuner, utdanningsinstitusjoner og sivilsamfunnsaktører, sier kultur- og helsestrateg Anita Jensen.

– I tillegg bør forskning og kunnskap som viser effekter og påvirkning på parametere som trivsel, livskvalitet, ensomhet, forebygging, rehabilitering, helseatferd, helsefremmende og sosiale investeringer prioriteres.

 

Et skritt mot flere nordiske samarbeid

Marit Stranden holder forelesning.
Daglig leder Marit Stranden skal snakke om “Folkehelse og kulturens rolle for opplevd livskvalitet og bærekraft” under den åpne høringen 17. januar.

Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, er glad for å få gi innspill under høringen og forklare hvordan senteret har bidratt til å utvikle feltet for kultur, helse og omsorg i presentasjonen “Folkehelse og kulturens rolle for opplevd livskvalitet og bærekraft i et norsk perspektiv”.

– I Norge har Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg 10-års jubileum i år, og vi har savnet en tilsvarende dansk institusjon for samarbeid. At det holdes en felles høring om feltet kultur og helse er et sterkt signal og et eksempel på økt vilje til å tenke og arbeide på nye måter, sier Stranden.

Hun håper resultatet fra høringen er at det blir opprettet et dansk senter for kultur og helse i Danmark.

– Det er et stort uutløst samfunnspotensial i kulturens helsefremmende effekt på bedre opplevd livskvalitet og bedre overlevelse gjennom mestring, fellesskap og egenverd som kan bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Et nasjonalt senter i Danmark vil kunne bidra til en mer koordinert nasjonal innsats og samarbeid på tvers av sektorer, forteller Stranden.

Følg høringen digitalt

Høringen er åpen for alle, men for de som ønsker å møte opp fysisk er påmelding nødvendig. Se her for mer informasjon til deg som ønsker å møte opp. Interessen for høringen har vært stor, og det er nå venteliste for å komme inn.

Høringen vil også bli sendt på Folketingets hjemmeside. Her vil du også kunne finne opptak av høringen i etterkant.

Om høringen:

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)