Nordisk forskernettverk møttes i Finland

Av Alexandra Dahlen | 25. oktober 2023

Nordic Arts & Health Research Network gjennomførte sitt åttende nettverksmøte 24.-25. oktober i Finland.

Gruppebilde av Nordic Arts & Health Research Network
Nordic Arts and Health Research Network ved Hanaholmen i Finland.

 

Nettverksmøtet ble arrangert av Turku University of Applied Sciences, og temaet for møtet var «Professionalism in the field of arts, health and wellbeing”.

Hovedtaleren for nettverksmøtet var dansekunstneren Elli Isokoski som i over 20 år har jobbet med dans og eldre. Hun presenterte sitt arbeid og fortalte om hennes motivasjon for å jobbe innen dette feltet og hvilke etiske spørsmål hun møter i arbeidet med mennesker i eldreomsorgen?

Marit Stranden og Helene Waage
Daglig leder Marit Stranden og universitetslektor Helene Waage presenterte Opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling under nettverksmøtet.

Fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg stilte daglig leder Marit Stranden og universitetslektor Helene Waage med innlegg:

 • Marit Stranden: The national educational program in Music-based caregiving; political anchoring
 • Helene Waage: Music-based caregiving: a tool for an inclusive learning environment and coping with life

 

Under nettverksmøtet var det også satt av tid til diskusjoner og planlegging av nye nordiske forskningsprosjekt og se nærmere på veien nettverket skal ta videre.

 

Se detaljert program her >>

 

Hva er Nordic Arts & Health Research Network?

Nordic Arts & Health Research Network er et forum for utveksling og samarbeid mellom forskere innenfor det nordiske området. Forskernettverket arrangerer nettverksmøter, seminarer og workshops for nettverksmedlemmene samt konferanser for et bredere publikum. I tillegg formidler de informasjon om nordisk kunst- og helseforskning og tar en aktiv rolle i nettverksbygging og samarbeid med andre nordiske og internasjonale nettverk med kryssende fokus.

Hovedmålene til Nordic Arts & Health Research Network er å:

 • Fremme tverrfaglig diskusjon og samskaping av kunnskap (erfaringsmessig, praktisk og teoretisk) innen det tverrfaglige kunst- og helsefeltet.
 • Gi en plattform for samarbeid i nordisk sammenheng.
 • Støtte samspillet mellom kunst- og helseforskning, praksis og utdanning.
 • Fremme utviklingen av kunst- og helseforskning og forskningsmetodologier.
 • Fungere som en plattform for planlegging av nye nordiske forsknings- og RDI-prosjekter.
 • Formidle informasjon om nordisk kunst- og helseforskning til et bredere publikum.

Nettverket ble lansert i 2019 i samarbeid med seks partnere:

 • Arts Academy, Turku University of Allied Sciences (administrator og coordinator)
 • Senter for kultur og helse (NOCKS), Aalborg Universitet
 • Primærhelsetjenesten, Region Skåne
 • Royal Music Collage, Stockholm
 • Høgskulen i Volda
 • Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nord universitet.

 

Nettverket er støttet av Nordic Culture Point.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)