Å styrke sangens posisjon i samfunnet

Av Alexandra Dahlen | 26. september 2023

Sang er et viktig kulturuttrykk og spiller en sentral rolle i våre liv. Under Nordisk sangsymposium delte Helene Waage, Grete Daling og Charlotte Stav kunnskap og ideer om sang, demens og sårbare grupper.

Grete Daling, Helene Waage og Charlotte Stav delte av sin kunnskap under Nordisk sangsymposium.

Nordisk sangsymposium, en nordisk møteplass for alle som er opptatte av at mennesker synger sammen og av sangens plass i samfunnet, ble arrangert for første gang 20.-22. september 2023. Her ble det satt fokus på å fremme aktuell forskning, sangaktiviteter og sangprosjekter knyttet opp mot kultur, helse, fellesskap og læring.

80 bidragsytere fra hele Norden kom for å dele kunnskap og ideer med andre sangentusiaster gjennom presentasjoner, samtaler og sang.

Samsang, demens og sårbare eldre

Under symposiet fortalte Waage om sitt doktorgradsarbeid «Samsang i familier som lever med demens».
I mitt ph.d. prosjekt har jeg sett nærmere på hvordan personer med demens og deres nærmeste kan bruke sang som en integrert del av kommunikasjon og samhandling i dagliglivet, forteller Waage og fortsetter:

Når vi snakker om sang og demens tenker vi ofte på musikkterapi, demenskor eller musikk på sykehjem. Alt dette er ypperlige og viktige tiltak, men jeg er opptatt av at sangen er noe vi alle bærer med oss og enkelt kan ta i bruk som en måte å være sammen på – en form for musisk samvær som kan flettes inn i hverdagens små og store hendelser og er uavhengig av talespråket.

Waage var også deltaker i panelsamtalen «Implementering av musikkaktiviteter for personer med demens og andre sårbare eldre» sammen med Lasse Skovgaard, Stine Andrea Sognnes, Karette Stensæth og Beatrix von Doorn.

Sang for sårbare grupper

Sang er en viktig del av kommunikasjonen mellom mennesker, og sangtiltak kan brukes gjennom hele livet for kommunikasjon og opplevelse.

– Sang kan være et effektfullt tiltak for å gi gode opplevelser til mennesker i sårbare situasjoner, både alene og i grupper, men dette krever tilpasning til den enkelte deltaker og kunnskap om målgruppen, forteller Stav.

Det finnes flere metoder for å jobbe systematisk med sang og sårbare grupper, og Stav og Daling presenterte to av disse metodene: Musikkbasert miljøbehandling og Syng deg friskere.

Musikkbasert miljøbehandling bygger på systematisk bruk av individuell kartlegging av musikksmak, og er utviklet med målgruppen eldre med demens koplet med døgnvariasjonsskjema for når tiltak trengs.

Syng deg friskere er et forskningsbasert kortiltak som helsefremmende aktivitet for mennesker med psykiske helseutfordringer.

En viktig møteplass

Stav, Daling og Waage er enige om at arrangementet var en viktig arena for å treffe andre, og dele erfaringer, metoder og ideer. Symposiet ga både inspirasjon og påfyll.

– Jeg synes det er flott at så mye kunnskap fra forskning og praksis ble gjort tilgjengelig og delt mellom sangentusiaster fra hele Norden og fra en rekke ulike fagdisipliner og bakgrunner. Det at så mange som brenner for sangens plass i samfunnet kan samles og ha felles sterkt berørende opplevelser, tror jeg også er viktig for å motivere for videre arbeid og synliggjøre sangens betydning og kraft, sier Waage.

– Først og fremst er det godt å se alle de gode kreftene som jobber for at sang skal kunne være en mulighet til felleskap og helse gjennom hele livsløpet. Det deles raust av metodikk, tanker og løsninger, og her har jeg fått med meg mye som kan benyttes i eget virke. Spesielt ble jeg sterkt berørt, og inspirert av konserten med «Sølvstrupene», forteller Stav.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)