Kulturdebatten – bare prat eller får vi se tiltak? 

Av Alexandra Dahlen | 15. juni 2023

Hva skal til for at politikerne setter kultur på dagsordenen?

Onsdag 7. juni inviterte Levanger bibliotek og Festiviteten partitopper, utvalgte kulturpersonligheter og innbyggere til debatt for å diskutere spørsmål om kulturlivets rolle for trivsel, bolyst og folkehelse, og hvordan fremtidens kulturtilbud bør rigges.

Bente Irene Løkken og Nina Kjeøy
Bente Irene Løkken presenterte sitt doktorgradsarbeid, og viste sammenhengen mellom kulturdeltagelse og folkehelse under Kulturdebatten på Levanger.

 

Selv om politikerne sier de kjenner til helseeffekten av kulturdeltagelse, trekker de samtidig frem at sammenhengen mellom kultur og folkehelse ikke er godt nok dokumentert og at effekten ikke er målbar nok til at de kan prioritere kultur over andre ting i budsjettet.

Så hva skal til for å overbevise dem om at kultur bør prioriteres?

Kulturaktive opplever bedre helse

Debatten ble innledet ved forsker Bente Irene Løkken ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og Anne Kvello-Alme, representant i Levanger Ungdomsråd. Kvello-Alme åpnet med sang og fortalte om hva kulturelle aktiviteter betyr for henne.

Løkken satte fokus på sammenhengen mellom kulturdeltagelse og folkehelse.

– De som deltar i kulturaktiviteter opplever bedre helse, mer fornøydhet med livet, og mindre forekomst av angst og depresjon sammenlignet med de som ikke deltar, forteller hun.

Løkken disputerte nylig for ph.d.-graden med avhandlingen «Kulturdeltagelse i et folkehelseperspektiv. Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)” og presenterte funnene sine under debatten.

– Her har vi fått det svart på hvitt fra en forsker. Kulturdeltakelse gir lavere risiko for dødelighet totalt. Det gir lavere dødelighet for hjerte- og karsykdom og av kreftsykdom. Menn som deltar i kulturelle aktiviteter har også færre fastlegekonsultasjoner, oppsummerer debattleder Nina Kjeøy, seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord universitet.

Økt kulturdeltagelse for alle

Kulturdeltagelse er viktig for helsen, men kulturdeltagelse er ikke en reel mulighet for alle grupper i samfunnet.

– Studier og rapporter viser forskjeller med tanke på sosioøkonomiske faktorer, som. f.eks. utdanningsnivå, forklarer Løkken som benyttet muligheten til å utfordre politikerne i salen:

– Fremtidig folkehelsepolitikk bør stimulere til økt kulturdeltakelse slik at deltakelse blir en reell mulighet for hele befolkningen, uavhengig av sosioøkonomiske levekår.

Kultur er helsefremmende

De utvalgte kulturpersonlighetene som var invitert til debatt er enige om kulturens helsegevinster.

– Hvis vi holder eldre lengre inn i kor og korps, så holder vi dem lengre unna institusjoner, sier Laila Grendahl, dirigent for Frol Symfoniorkester og lektor ved Nord universitet.

Kulturpersonlighetene satte fokus på viktigheten av kulturelle aktiviteter for barn og unges helse, og løftet opp behovet for kulturhus og for møteplasser for både unge og eldre, og behovet for tilrettelagte lokaler for kultur i Levanger. De stilte spørsmål til politikerne om mulige samarbeid med Nord universitet, og om dagens økonomi, infrastruktur og logistikk. Og de satte spørsmålstegn ved forskjellsbehandlingen mellom kultur og idrett.

Det brukes lite penger på kultur

Diskusjonene gikk inn på hva som finnes av kulturelle tilbud i kommunen i dag, og mangelen på et kulturhus. Politikerne kom alle med tanker om hvordan dette behovet kunne løses dersom de skulle vinne høstens kommunevalg.

– Norsk kulturbarometer viser at i 2021 var like mange som besøkte museum som idrettsarrangement. Norsk kulturindesk viser at Levanger lå på en 273. plass i 2021 med 94 poeng. Bente Irene Løkken har gjennom forskning vist sammenhengen mellom kulturdeltagelse og folkehelse. Hvorfor klarer dere ikke å bidra mer til kultur? spør debattlederen politikerne.

Svaret fra alle politikerne retter seg inn mot kommuneøkonomien, og at de må prioritere. Spørsmålet da blir, hvordan kan vi få politikerne til å prioritere kunst og kultur?

Kulturelle innslag og uformelle diskusjoner

Debatten om kulturhus i Levanger har vart i 50 år. Levangeroktetten fremførte en egen sang om den lange historien om nytt kulturhus som kommenterte alle utredningene på en humoristisk måte, og skapte latter i lokalet.

Kvelden ble avsluttet med bidrag fra flere lokale musikere og musikkstudenter fra Nord universitet underholdt i foajeen. Dette ble uformell arena for videre diskusjoner utover kvelden.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)