Pårørenderollen og omsorgsetiske dilemma

Av Alexandra Dahlen | 5. mai 2023

Hvordan kan skjønnlitteratur benyttes for å skape en økt forståelse av, og innsikt i pårørenderollen og krevende omsorgssituasjoner? 

Nora Simonhjell
Professor Nora Simonhjell.

I den nyeste artikkelen i tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health har Nora Simonhjell, professor ved Universitetet i Agder, rettet oppmerksomheten mot pårørenderollen, utfordrende omsorgssituasjoner og omsorgsetiske dilemmaer.

Til denne artikkelen har Simonhjell analysert Olaus Nilssens roman Yt etter evne, få etter behov (2020), som handler om den autistiske gutten Benjamin og den krevende omsorgssituasjonen familien rundt ham står i.

Hun sammenligner romanen med regjeringens pårørendemelding Vi – de pårørende. Dette er regjeringens pårørendestrategi, og den skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og kan leve gode liv.

Gjennom å sammenligne romanen Yt etter evne, få etter behov med pårørendemeldingen Vi – de pårørende, viser hun hvordan skjønnlitteraturen kan være med å bidra til større innsikt og forståelse for hvor kompleks pårørenderollen er.

“Fra mitt perspektiv er Yt etter evne, få etter behov egnet til å belyse komplekse pårørende- og omsorgsrelasjoner. Her ligger det en grunnleggende medmenneskelig, og etisk holdning til lesningen og analysearbeidet”, skriver Simonhjell i artikkelen.

Funnene fra artikkelen viser at romanens komplekse narrative framstilling av livet med et funksjonshemmet barn, krevende omsorgssituasjoner og omsorgsetiske dilemmaer på både mikro og makroplan, bidrar til en ytterligere og mer nyansert synliggjøring enn det som rammes inn av politiske dokument som Solberg-regjeringens Vi – de pårørende (2020).

Les artikkelen “Men nåken må nå gjer det” >>

Om Nordic Journal of Arts, Culture and Health

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal og Arts, Culture and Health utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Kulturforvältningen, Region Stockholm, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Primärvården Skåne; Sverige, Aalborg universitet; Danmark,  Turku University of Applied Sciences og The University of the Arts Helsinki; Finland.

Ansvarlige redaktører er professor Wenche Torrisen og phd. Anita Jensen.

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur inne fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid.

Artiklene utgis på dans, engelsk, norsk og svensk. Tidsskriftet kan leses gratis på Idunn.no.

Se tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health >>

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)