Nordisk forskernettverk i Malmö

Av Alexandra Dahlen | 15. mai 2023

Nordic Arts and Health Research Network gjennomførte sitt syvende nettverksmøte 10. og 11. mai i Malmö, Sverige. 

Nordic Arts and Health Research Network foran Clinical Research Centre i Malmö.
Nordic Arts and Health Research Network foran Clinical Research Centre i Malmö mai 2023.

Møtet ble arrangert av Kompetansesenter for Primærhelsetjenesten, Region Skåne. Temaet for nettverksmøtet var kunst og folkehelse.

Hovedtaleren for nettverksmøtet var professor emeritus Stepehen Clift (Sidney De Haan Reaserch Centre for Arts and Health, Canterbury Christ Church University, Storbritannia), som snakket om Kunst, kultur og folkehelse: Entusiasme, skepsis og kritikk.

Fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg stilte universitetslektor Helene Waage, forsker Bente Irene Løkken, gjesteprofessor Wenche Torrissen og daglig leder Marit Stranden med innlegg.

 • Helene Waage: Co-singing as musified togetherness for people with dementia and their close ones.
 • Bente Irene Løkken: Engagement in cultural activity and public health. The HUNT study, Norway.
 • Wenche Torrissen: Relaxed Performance: Promoting Creative Wellbeing for All (sammen med Anita Salamonsen og Ulrikke Benestad). Torrissen deltok også i diskusjonen: Next steps for the Nordic Arts & Health Research Network? (sammen med Liisa Laitinen, Anita Jensen og Eva Bojner Horwitz).
 • Marit Stranden: Do the new Norwegian Public Health Strategy give new possibilities for the field of arts and health?

 

Se detaljert program her >> 

Neste nettverksmøte finner sted på Hanaholmen i Finland, 24.-25. oktober 2023.

 

Hva er Nordic Arts & Health Research Network?

Nordic Arts & Health Research Network er et forum for utveksling og samarbeid mellom forskere innenfor det nordiske området. Forskernettverket arrangerer nettverksmøter, seminarer og workshops for nettverksmedlemmene samt konferanser for et bredere publikum. I tillegg formidler de informasjon om nordisk kunst- og helseforskning og tar en aktiv rolle i nettverksbygging og samarbeid med andre nordiske og internasjonale nettverk med kryssende fokus.

 

Hovedmålene til Nordic Arts & Health Research Network er å:

 • Fremme tverrfaglig diskusjon og samskaping av kunnskap (erfaringsmessig, praktisk og teoretisk) innen det tverrfaglige kunst- og helsefeltet.
 • Gi en plattform for samarbeid i nordisk sammenheng.
 • Støtte samspillet mellom kunst- og helseforskning, praksis og utdanning.
 • Fremme utviklingen av kunst- og helseforskning og forskningsmetodologier.
 • Fungere som en plattform for planlegging av nye nordiske forsknings- og RDI-prosjekter.
 • Formidle informasjon om nordisk kunst- og helseforskning til et bredere publikum.

 

Nettverket ble lansert i 2019 i samarbeid med seks partnere:

 • Arts Academy, Turku University of Allied Sciences (administrator og coordinator)
 • Senter for kultur og helse (NOCKS), Aalborg Universitet
 • Primærhelsetjenesten, Region Skåne
 • Royal Music Collage, Stockholm
 • Høgskulen i Volda
 • Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nord universitet.

 

Nettverket er støttet av Nordic Culture Point.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)