Innspill til NOU 2023:4 Tid for handling

Av Alexandra Dahlen | 8. mai 2023

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 2. februar ut Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste på høring. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har gitt innspill til høringen.

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Den har også foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Innspill fra kompetansesenteret

Kompetansesenteret er positive til at nye personellgrupper kan bidra i helse- og omsorgstjenestene, og er spesielt positive til en styrket satsing på folkehelse og forebygging. Det er et uutnyttet potensial i kunstens og kulturens helseeffekt som bør benyttes i helse- og omsorgstjenestene, inkludert folkehelsearbeidet. Tilrettelegging av sosiale møteplasser for kulturdeltakelse kan gi økt livskvalitet, økt levetid og mindre bruk av helsetjenester, også på institusjoner.

Vårt innspill til å jobbe bedre, mer effektivt og tverrfaglig i helse- og omsorgsfeltet er metoden miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse for å styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert ansatte, brukere og deres nettverk.

Nye personellgrupper som kan bidra med kulturelle miljøtiltak kan inkludere kulturpedagoger og frivillige organisasjoner, gjerne ved bruk av konseptet ABC for bedre psykisk helse. Det vil være et kompetansebehov for lære metoder og få kunnskap om tilrettelegging for nye grupper som frivillige organisasjoner som ønsker å bistå med å bygge trygge lokalsamfunn, og kan bidra til helse- og omsorgsfeltet.

Miljøtiltak med integrert bruk av kultur kan være et tema inn i tverrfaglige emner som samarbeid mellom utdanninger i helse- og omsorgssektoren og andre sektorer.

Les hele innspillet fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg >>

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)