Hva finnes av supplerende behandlings- og aktivitetstilbud ved akutte døgnenheter i psykisk helsevern?

Av Alexandra Dahlen | 31. mars 2023

I en ny artikkel har Jorunn M. Rørvik og Kari E. A. Lorentzen, ved Psykisk helsevern og rus divisjon avdeling FOU, Ahus, sett nærmere på hvilke tilbud som finnes i Norge og hvordan disse har blitt gjennomført og vurdert av de ulike enhetene.

 Kari E. A. Lorentzen og Jorunn M. Rørvik
Kari E. A. Lorentzen og Jorunn M. Rørvik.

Artikkelen tok utgangspunkt i prosjektet: Kultur, kropp og bevegelse – Supplerende behandlings- og aktivitetstilbud ved akutte døgnenheter i psykisk helsevern.

– Hovedmålet med prosjektet var å få oversikt over hvilke supplerende behandlings- og aktivitetstilbud som ble tilbudt i akutte døgnenheter for barn, unge og voksne i psykisk helsevern i Norge, og hvordan disse ble gjennomført og vurdert av enhetene, forteller Lorentzen.

I tillegg ønsket Rørvik og Lorentzen å stimulere og inspirere til videre fagutvikling, kvalitetsforbedring og forskning på feltet.

Kultur og bevegelse – en naturlig plass i helse og omsorg

Artikkelen gir et innblikk i aktiviteter og behandlinger ved 21 akuttenheter som involverer kunst, musikk, natur, fysisk aktivitet, kropp- og bevegelsesorienterte praksiser.

– Kort fortalt tyder prosjektets resultater på at mange av de akutte døgnenhetene var opptatt av supplerende tilbud og klarte å tilby et mangfold av mestrings- og tilfriskningsorienterte tilbud som pasienter kunne velge blant, sier Lorentzen.

– Men det så ut til at supplerende behandlinger og aktiviteter ble vektlagt og prioritert ulikt ved døgnenhetene, forteller Rørvik.

Spesialrådgiverne opplever at det i fagmiljøene er en økende bevissthet og enighet om at kulturelle, kroppslige og bevegelsesorienterte tilnærminger kan bidra til å skape håp og mening, og derfor har en naturlig plass i helhetlig helse og omsorg.

– Prosjektet har gitt relevant og viktig informasjon om supplerende tilbud ved akutte døgnenheter i Norge, og om hvordan disse gjennomføres og vurderes, forteller spesialrådgiverne.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)