Ny artikkel: The whole person – the whole life

Av Marthe Haugdal | 8. februar 2023

Det har kommet en ny artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health: Region Skåne’s Arts & Health Strategy 2022– 2030. The whole person – the whole life

Artikkelen handler om Region Skånes strategi for kultur og helse-arbeid 2022– 2030. Forfattere er Anita Jensen og Bibbi Miguel Sandborg.

Region Skåne, i Sør-Sverige, har jobbet med kunst og helse siden 2003. I 2015 ble den første politiske strategien iverksatt, som et samarbeid mellom Helseutvalget og Kulturutvalget, og den pågikk til 2020.

Som et skritt mot å utvikle en ny kunst- og helsestrategi (2022–2030) evaluerte de den forrige strategien, og funnene synliggjorde behovet for et sterkere fundament, mer kunnskapsbygging, tydeligere mandater og bedre allokering av ressurser.

Det viste seg at tiltak ofte blir utført av enkeltpersoner. De er ofte kortsiktige, og det er vanskelig å gjennomføre langsiktige tiltak. Videre fant de behov for mer vekt på forebygging og helsefremming, samt mer samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

På bakgrunn av dette ble en ny strategi lagd. Du kan lese mer om denne i artikkelen.

Om tidsskriftet

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Primärvården Skåne, Aalborg universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Turku University of Applied Sciences (TUAS), Kulturforvältningen, Region Stockholm og The University of the Arts Helsinki.

Ansvarlige redaktører er

  • Wenche Torrissen, professor, Drama og teater, Høgskulen i Volda, og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
  • Anita Jensen Kultur- och hälsostrateg, Kompetenscentrum för primärvård, Region Skåne; Gæsteforsker Aalborg Universitet

 

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid.

Artiklene utgis på dansk, engelsk, norsk og svensk. Nordic Journal of Arts, Culture and Health leses på Idunn.no.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)