The CultureForHealth med ny rapport om kulturens helseeffekter

Av Marthe Haugdal | 5. januar 2023

Prosjektet The CultureForHealth har kartlagt evidens for at kulturelle aktiviteter fremmer helse og well-being til innbyggere. De har også sett på hvilken type kulturdeltakelse som har best virkning.

The CultureForHealth har studert 310 studier publisert mellom 2005 og 2021, hvor 137 studier var innen kultur og helse, 117 studier omhandlet kultur og subjektiv well-being, 131 studier omhandlet kultur og community well-being og 12 studier så på kulturens positive effekt under pandemien.

Flere typer kulturell aktivitet kan ha helseeffekt, som f.eks. musikk, drama og historiefortelling, dans og bevegelse, klovning, lesing og skriving, foto og film, visuell kunst, arkitektur og design, museumsbesøk og multiple kunstformer.

Du kan lese rapporten her:  “Scoping review of culture, well-being, and health interventions and their evidence, impacts, challenges and policy recommendations for Europe.”

I 2019 kom WHO med rapport om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse, som refererer til over 900 publikasjoner, inkludert 200 oversiktsartikler som dekker over 3000 studier.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)