Artikler om kunst i barne- og ungdomspsykiatri og kreativ skriving

AktueltForskningMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 21. desember 2022

Det er to nye publiseringer i det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH).

Artikkelen «Å male seg selv ut av et hjørne» utforsker bruken av kunst i en barne- og ungdomspsykiatrisk setting. Funnene beskriver hvordan unge med spise- og funksjonsforstyrrelser utfolder personlige temaer ved hjelp av kunst, hvordan kunstprosjektet får ungdommene til å føle seg sett på som mer enn en pasient og hvordan kunst kan legge til rette for ulike sider ved kommunikasjon.

Les artikkelen her

Artikkelen «Skrift som sansenær erindring» er en undersøkelse av hvordan tilrettelagt kreativ skriving i gruppe kan være et supplement i rehabilitering av personer med alvorlige kroniske sykdommer som kreft og sklerose.

Kreativ skriving ga deltakerne et formspråk for minner, som kunne deles med andre på en ny måte, f.eks. familie og helsepersonell. Det er viktig at deltakerne trener på å skrive med sansene sine på et kunstnerisk språk.

Les artikkelen her

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)