Statsbudsjettet 2023: Vil øke med 200.000 kroner mer til kompetansesenteret

Av Marthe Haugdal | 6. oktober 2022

Regjeringen Støre la i formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Der blir det foreslått en økning med 200.000 til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Kompetansesenterets årlige bevilgning foreslås hevet fra 3 millioner til 3,1 millioner og opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandlings årlige bevilgning foreslås hevet fra 5 millioner til 5,1 millioner.

– Vi er glade for den første økninga i bevilgninga til senteret siden vi startet i 2014. Det er ingen tvil om at en økning i bevilgningen er nødvendig for at vi skal kunne utføre mandatene våre på en best mulig måte, sier Marit Stranden, daglig leder ved kompetansesenteret.

– Nettverk er viktig for å bygge feltet. Senteret hadde fruktbar erfaringsutveksling i går med søstersenteret Taikusudän, a Finnish national contact point and cooperation network for cultural well-being, og er i dag vertskap for The Nordic Arts and Health Research Network som diskuterer “creative wellbeing”. I morgen er vi vertskap for folkehelsealliansen Trøndelag, sier Stranden.

Marit Stranden, daglig leder Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (t.v.) og Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister. Foto: Marthe Haugdal
Marit Stranden, daglig leder Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (t.v.) og Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister. Foto: Marthe Haugdal

Det står følgende i forslag til statsbudsjett 2023:

Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er et avtalefestet partnerskap mellom HUNT forskningssenter, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet. Senteret skal bidra til utvikling og spredning av miljøterapeutiske behandlingstiltak. Nord universitetet har siden 2015 videreutviklet opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling (MMB) for ansatte i helse- og omsorgstjenestene og bidratt til utvikling av systematiske kunst- og kulturtiltak som fremmer helse og livskvalitet hos brukere av helse- og omsorgstjenestene.

Kompetansesenteret har i 2021 hatt særlig fokus på opplæringsprogrammet i MMB og arbeidet med tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health. Pandemien førte til noe mindre kurs- og reiseaktivitet, men mer digitale aktiviteter som kan nå flere. Videre har senteret holdt kurs for personer i alle fylker, arrangert fagdag ved sykepleierstudier som gir innføring i miljøbehandling med enkle musikkbaserte miljøtiltak for målgruppene eldre, personer med demensdiagnose og nedsatt kognitiv funksjon, samt ferdigstilt permen ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming.

Det foreslås å videreføre 3,1 mill. kroner i tilskudd til Nord universitet på vegne av partnerskapet for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i 2023. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025.

Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er ansvarlig for opplæringsprogrammet; Musikkbasert miljøbehandling (MMB). Formålet med programmet er å videreutvikle og spre opplæringsprogram om miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang til ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Studier viser at systematisk og integrert bruk av musikk og sang i miljøbehandling kan fungere mot uro og depresjon og redusere bruken av psykofarmaka. Opplæringsprogrammet ble evaluert gjennom en kvalitativ undersøkelse i 2019. Resultatene viste at sang og musikk kan gi en helsefremmende effekt ved redusert forbruk av legemidler. Disse funnene støtter opp under tidligere forskning. I 2021 var det nesten 1500 deltakere fra samtlige fylker som deltok på de ulike kurs og videreutdanningene som tilbys. Bevilgningen til opplæringsprogrammet foreslås videreført med 5,1 mill. kroner i 2023. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)