Anbefaler nasjonal satsing etter pilotprosjektet om musikk i Brønnøy

Av Marthe Haugdal | 5. oktober 2022

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har vært delaktig i et treårig pilotprosjekt om bruk av musikk og korsang i Brønnøy kommune.

Kulturskolen i Brønnøy og Brønnøysund videregående skole har siden 2014 samarbeidet om skolekoret Noisy på yrkesfaglig linje for helse- og oppvekst. Erfaringen med musikkens mangfoldige muligheter og et ønske om felles kompetanseutvikling er bakgrunnen for dette pilotprosjektet som nå også har publisert en sluttrapport.

Formålet med rapporten er å vise hvordan kunnskap og erfaringer fra kompetanseutviklingsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB) i Brønnøy (2019-2021) kan bidra til inspirasjon og videreutvikling for tverrsektorielt samarbeid rundt MMB og kunst og kultur i helse og omsorg. Det er Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nasjonalt senter for aldring og helse og Norsk kulturskoleråd som har vært ansvarlige for kompetanseutviklingsprogrammet i samarbeid med ledergruppa for MMB Brønnøy.

Les hele rapporten her

«Musikkbasert miljøbehandling i et tverrsektorielt kompetanseutviklingsprogram i Brønnøy 2019–2021» Illustrasjon: Kulturskolerådet

«Musikkbasert miljøbehandling i et tverrsektorielt kompetanseutviklingsprogram i Brønnøy 2019–2021» Illustrasjon: Kulturskolerådet

Gode resultater

Rapporten er basert på deltakerevalueringer underveis i perioden, dokumenter og notater gjennom hele perioden, samt egne erfaringer og møtelogger. Her skisseres bakgrunn for arbeidet og det vises til resultater og læringspunkter både for deltakere og for tilretteleggerne av de faglige prosessene. Det blir også gjort refleksjoner om konkret arbeid videre.

I rapporten som er skrevet om prosjektet skriver bidragsyterne om sine erfaringer og gir anbefalinger til videre bruk. På bakgrunn av erfaringene som er gjort disse årene mener bidragsyterne at prosjektutbyttet er velegnet for en nasjonal satsing, som kan hjelpe kommuner i å danne lærende nettverk.

Les hele rapporten her

Rapporten er skrevet av Vegar Rangul (prosjektleder, Musikkbasert miljøbehandling), Odd Håpnes (rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg), Inger Molvik (rådgiver, Nasjonalt senter for aldring og helse) og Ragnhild Skille (rådgiver og veileder, Norsk kulturskoleråd).

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)