Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol: – Kultur, sang og musikk som metode styrker opplevelse av mestring, glede og livskvalitet

Av Marthe Haugdal | 10. oktober 2022

Da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøkte Campus Røstad fredag ettermiddag, hadde hun med seg gode nyheter til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

– Da skulle det bare mangle at de får pris-indeksert bevilgningene de får via Statsbudsjettet. I 2022 har senteret fått øremerket til sammen åtte millioner kroner –tre millioner til Nord Universitet på vegne av partnerskapet, og fem millioner til opplæringsprogrammet Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang. De får det samme i Statsbudsjettet for 2023 – pluss 200.000 kroner som økning som følge av prisveksten i 2022, fortalte Kjerkol. Hun besøkte Campus Røstad sammen med Tone Wanderås (Ap) fra Levanger.

Tone Wanderaas (Ap) (Fra venstre), prosjektleder i MMB Vegar Rangul og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).
Tone Wanderås (Ap) (Fra venstre), prosjektleder i MMB Vegar Rangul og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Gode nyheter

Prosjektleder Vegar Rangul i Musikkbasert miljøbehandling er glad for det statsråden har å melde.

– Det betyr at vi kan gi enda flere ansatte muligheten til å lære hvordan man systematisk kan bruke musikk og sang som en del av daglige pleie- og omsorgsarbeid. Dette er ansatte i helsesektoren, eldreomsorgen og andre utsatte grupper, sier Rangul.

Ingvild Kjerkol mener at utvikling og spredning av kultur, sang og musikk som metoder i helse- og omsorgstjenesten er viktig for å styrke brukernes opplevelse av mestring, glede og livskvalitet – tross sykdom og funksjonssvikt.

Demper uro og øker velvære

– Jeg vet personer med demens har fått god hjelp til å dempe uro slik at bruken av tvang reduseres. Og at medisineringen i aktuelle brukergrupper reduseres. Det er kjempebra. Dette arbeidet må og skal videreføres. I hvert fall så lenge jeg er helse- og omsorgsminister, sa Kjerkol.

Vegar Rangul sier at evaluering og forskning viser at bruk av metodene til MMB kan gi økt velvære, trivsel og mestring, samtidig som de ansattes arbeidsdag blir bedre.

– Studier viser at systematisk og integrert bruk av musikk og sang i miljøbehandling kan fungere mot uro og depresjon og redusere bruken av psykofarmaka. Opplæringsprogrammet ble evaluert gjennom en kvalitativ undersøkelse i 2019.

Resultatene viste at sang og musikk kan gi en helsefremmende effekt ved redusert forbruk av legemidler.

– Vi har et økende kunnskapsgrunnlag om at kulturdeltagelse kan bidra til å redusere økningen i psykiske lidelser og aldersrelatert tilbakegang, men fortsatt er det behov for kunnskap og forskning for å kunne målrette og belyse kulturens fulle potensiale til å bedre folkehelsen. Men prioriteringen av kompetansesenteret for videre satsing på kultur og helse er et godt grunnlag for å støtte et økt samarbeid mellom helse- og kultursektor for å realisere kulturens potensiale til å bedre  bedre folkehelsa, sier Rangul.

Musikkbasert miljøbehandling er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2025. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er ansvarlig for opplæringsprogrammet. I 2021 deltok nesten 1.500 deltakere fra samtlige fylker på de ulike kurs og videreutdanninger i MMB.

Prosjektleder i MMB Vegar Rangul og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).
Prosjektleder i MMB Vegar Rangul og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)