Tre nye artikler: Kreativ skriving, kultur for barn med angst og bakgrunnsmusikk under vaksinering.

AktueltForskningMånedens innlegg

Av Marthe Haugdal | 1. september 2022

Det er tre nye publiseringer i det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH).

Den ene har tittelen Caring as temporal turns in life through creative writing, og handler om å undersøke sammenhengen mellom kreativ skriving og omsorg, da omsorg kan lette lidelse og fremme helse som helhet. Studien tar sikte på å utdype forståelsen av hvordan kreativ skriving kan legge til rette for omsorg ved å undersøke tidserfaringen som inngår i kreativ skriving og dens betydning i forhold til omsorg. Forfattere er Johanna Sandbäck Forsell, Camilla Koskinen og Linda Nyholm.

Les artikkelen her.

Bakgrunnsmusikk

Den andre artikkelen er heter Baggrundsmusik i en vaccinehal – et pilotprojekt. Den undersøker hvordan og om bakgrunnsmusikk i en vaksinehall kan spilles til fordel for både ansatte og borgere i forbindelse med vaksinering (Covid 19-pandemien). Forfattere er Charlotte Lindvang, Stine Lindahl Jacobsen og Bolette Daniels Beck.

Barn med mild angst

Den tredje artikkelen har tittelen Culture Dose for Kids: Creating an arts engagement program for young people with mild anxiety. Der handler det om hvordan å tilpasse et voksent kunstengasjement og velværeprogram for barn med mild angst. Forfattere er Diane Macdonald, Danielle Gullotta, Isabella Conte og Katherine Boydell.

Les artikkelen her.

Det har også vært flere publiseringer i 2022. Se hele oversikten her.

Nordisk tidsskrift

Det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH) utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (juridisk eier), Høgskulen i Volda, Primärvården Skåne, Aalborg universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Turku University of Applied Sciences (TUAS), Kulturforvältningen, Region Stockholm og The University of the Arts Helsinki.

Tidsskriftet er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid. Alle artikler i NJACH er åpne for alle. En oversikt over de tidligere utgavene finner du her.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)